Umreye giden bayanın ömre dönüşünde örtünmesi şart mıdır?

Umreye giden bayanın ömre dönüşünde örtünmesi şart mıdır?

      Dinen örtünmek kadın için farzdır. Bu farziyet her zaman söz konusudur. Ve bu farziyetin umre ile ya da hac ile bir ilgisi yoktur. Yani sadece umreden ya da hacdan gelen kadının değil, buluğa eren her Müslüman kadının örtünmesi farzdır.

      Buluğ çağına gelen kadının örtünmemesi ise dinen günahtır. Günah işleyenin ibadetleri, mesela namazı, orucu… sahih olur. Ancak başını örtme vecibesini de günlük hayatta yerine getirmediği için de bundan dolayı günahkar olur. 

 

Kur’an okuyan kimseye selam vermede bir sakınca var mı?

     Selam dinimizin çok önem verdiği simgelerden birisidir. Hz. Peygamber bir hadisi Şerifinde “Aranızda selamı yayın buyurmaktadır.”Bir başka hadisinde ise selam vermek, selamlaşmak Müslümanlar arasında sevginin yayılmasına sebep olacağını bildirmiştir.

     Ancak selam verildiği takdirde selama karşılık veremeyecek durumda olan kimselere selam vermek uygun değildir. Mesela, ezan, Kur’an-ı Kerim ve hutbe okuyana, hutbe dinleyenlere selam vermek mekruh kabul edilmiştir.

     Buna göre abdest almak ibadete hazırlık ve bir yönü ile ibadet sayıldığından abdestle meşgul olan kimseye selam vermemek daha uygundur.

 

Çok Namaz borcu olan kişiler bu borçlarını nasıl kaza etmelidirler?

      Öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki namaz borcu ancak ve ancak kaza ederek ödenir. Bu kaza namazları ne kadar ise o kadar kılmak ve borcu ödemek gerekir. Mesela yirmi yıllık borcu olan bir kimse yirmi yılı 365 gün üzerinden hesap eder. 20x365=7300 gün eder.

     Borçlu kişi eğer bayan ise adet günleri ile lohusa günlerini bu zaman diliminden çıkarır.  Kalan zaman kaç gün ise bu günleri en kısa zamanda kaza etmek üzere acele eder.

     Zira insan ömrünün ne zaman tükeneceği belli değildir. Gün içerisinde müsait olduğu zamanlarda kaza namazlarını eda eder. Bu esnada da kıldığı namazları hesaptan düşürür. Kıldığı kaza namazlar yirmi yıla tekabül edince kaza kılmayı bırakır.

 

 Mezhebin anlamı nedir?

       Dini bir kavram olarak mezhep, kendi içinde tutarlı bir metot ve düşünce sistemine sahip itikadi ve ameli doktrin manasına gelir. Mezhep kurucusu olan imamlar veya müctehidler hüküm çıkarma metotlarını belirleyen kimselerdir.

       Usul farklılıkları ile bunlara dayalı olarak ortaya çıkan hükümlerdeki farklılıklar mezhepleri oluşturmuştur. İslam literatüründe mezhepler itikadı mezhepler ve ameli (fıkhi) mezhepler olmak üzere ikiye ayrılır.

        Ehl-i sünnet olarak itikad mezhepleri Maturidi ve Eş'aridir. Fıkıh mezhepleri olarak da günümüzde Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki... varlığını korumaktadır.

 

Günün Ayeti

Andolsun biz insanı, kuru kara çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce, zehirli ateşten yarattık.

 

Günün Hadisi

Evden çıkarken “Bismillahi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.

 

Günün Sözü

"İdare etmek değil, idare edilmek için eğitilen kuşaklar İslam'ın ilerlemesini sağlayamazlar."

Aliya İzzetbegoviç

 

Günün Duası

Allah’ım haftaya haramsız ve günahsız başlamayı ve haramsız ve günahsız bitirmeyi nasip et.

 

Bunları Biliyor muyuz?

Ebabil Nedir?

    Fil Sûresinde kuşların sıfatı olarak kullanılmıştır. Yemen Vâlisi Ebrehe, ordusu ve filleriyle Ka'beyi yıkmak için gelip Beytullah'ı kuşatınca Allah üzerlerine sürü sürü, ardı ardına gelen kuşlar (tayran ebâbîl) göndermiştir.

    Bu sürü sürü kuşlardan her biri; biri ağzında ikisi de ayaklarında olmak üzere mercimek, nohut ve fındık büyüklüğünde üçer taş atarak Ebrehe'nin ordusunu perişan etmiş, darmadağın yapmıştır.

 

Günün Nüktesi

Ölüm…

      Berâ radıyallahu anh anlatıyor:

 "Biz Resûlullah aleyhissalâtu ile birlikte bir cenazede beraberdik.

Hz. Peygamber, kabrin kenarına oturup ağladılar, öyle ki göz yaşlarıyla toprak ıslandı.

Sonra da:

"Ey kardeşlerim: Başımıza gelecek olan bu vakit (ölüm hadisesi) için iyi hazırlanın" buyurdular.

 

YORUM EKLE