Unutularak kılınmayan namazların bir günahı var mı?


    Unutularak kılınmayan namazların kılınmadığından dolayı bir günahı yoktur. Ancak bu nazmın en yakın zamanda kaza edilmesi gerekir. Zira herhangi bir sebeple vaktinde kılınmayan ve böylece yükümlünün zimmetine borç olarak geçmiş bulunan namazların bir tek ödeme yolu vardır, o da kılamadığımız namazları kılmaktır. Yani kaza etmektir. Bundan başka namazın zimmetten düşürülmesi için bir yol yoktur.

      Dolayısıyla hangi sebeple kazaya kalmış olursa olsun vaktinde kılınmamış bir namazın borcundan kurtulmak için illaki onu kaza etmek gerekir. Fidye veya para vermek ya da başkasına kıldırmak şekli ile bu namaz borcu ödenmez. 

 

Abdest alan kimseye selam vermede bir sakınca var mı?

     Selam dinimizin çok önem verdiği simgelerden birisidir. Hz. Peygamber bir hadisi Şerifinde “Aranızda selamı yayın buyurmaktadır.”Bir başka hadisinde ise selam vermek, selamlaşmak Müslümanlar arasında sevginin yayılmasına sebep olacağını bildirmiştir.

     Ancak selam verildiği takdirde selama karşılık veremeyecek durumda olan kimselere selam vermek uygun değildir. Mesela, ezan, Kur’an-ı Kerim ve hutbe okuyana, hutbe dinleyenlere selam vermek mekruh kabul edilmiştir.

     Buna göre abdest almak ibadete hazırlık ve bir yönü ile ibadet sayıldığından abdestle meşgul olan kimseye selam vermemek daha uygundur.

 

Kan bağışı yapmada dinen bir sakınca var mı

      Kan bağışı yapmada dinen hiçbir sakınca yoktur. Kan bağışında bir sakınca olmadığı gibi aynı zamanda bu bağış bir sevaptır. Çünkü bu bağış kan ihtiyacı olan bir insanın derdine ve hastalığına bir çare olmaktadır. Bundan dolayı bu bağış dinen sevap olan bir davranıştır.

      Yüce Rabbimiz iyilikte yardımlaşmayı emretmektedir. Bu anlamda kan bağışı da bir yardımlaşma olduğuna göre dinen güzel ve hayırlı olan bir ameldir.

 

Borç parayla altın alıp satmak caiz mi?

         Altını alıp satarken, Hz. Peygamberin faizi ve faize konu olan mallarda beyan ettiği gibi altını ve altının karşılığı olan bedeli peşin vermek gerekir.

         Şayet altın alırken para sonraya bırakılırsa bu satış caiz değildir. Çünkü bu ribaya konu olur. Riba yani faiz de İslam’da yasaklanan haramların başında gelmektedir.

 

 Müslüman kimseye şaka ile kafir demek caiz mi?

         Tekfir, Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışından ötürü kafir saymak demektir. İrtidad ise Müslümanın dinden çıkması anlamına gelir.

          Bu itibarla tekfir bir şahsın başkaları tarafından küfrüne hükmedilmesi, irtidad ise kişinin kendi irade ve ifadesiyle İslâm'dan ayrılmasıdır.

          Bir müslümanın kâfir olduğuna hükmedilmesi onu pek ağır dünyevî ve uhrevi sonuçlara, müeyyide ve mahrumiyetlere mahkûm etmek anlamına geldiğinden, tekfir konusunda çok titiz davranmak gerekir.  .

          Çünkü yersiz yapılan tekfir, fert açısından ağır sonuçlar doğurmasının yanında toplum hayatında kapatılamayacak yaraların açılmasına, birlik ve bütünlüğün zedelenmesine ve parçalanmaya sebep olur. Zira bu durumdaki bir kimse, gerçek durumunu Allah bilmekle birlikte, toplumda Müslüman muamelesi görmez, selâmı alınmaz, kendisine selâm verilmez, kestikleri yenilmez. Müslüman bir kadınla evlenmesine müsaade edilmez. Öldüğünde cenaze namazı kılınmaz. Müslüman kabristanına gömülmez.

          Tekfir bu denli ağır sonuçlar doğurduğu içindir ki, Hz. Peygamber pek çok hadiste  "Ben müslümanım" diyeni küfürle suçlamaktan sakınmayı tavsiye etmiştir. Bir hadiste "Kim bir insanı kâfir diye çağırırsa  veya öyle olmadığı halde ey Allah düşmanı derse söylediği söz kendisine döner" (Müslim, Îmân 27) buyurulurken, bir başka hadiste de şöyle denilmiştir: "Bir insan müslüman kardeşine ey kâfir diye hitap ettiği zaman, ikisinden biri bu sözü üzerine almış olur. Şayet söylediği gibi ise küfür onda kalır, değilse söyleyene döner" (Müslim, Îmân 26).

       Bu hadislerden de anlaşılacağı gibi bir kimseyi küfürle itham ederken göz önünde bulundurulması gereken husus, o kimsenin küfür olan bir inancı yapıp yapmadığı veya küfür olan bir sözü söyleyip söylemediği ya da küfür ve İrtidad gerektiren bir inanca inanıp inanmadığına dikkat etmek gerekir.

        Onun için birine kızarken ya da şaka ile ona gelişi güzel olarak kafir demek uygun değildir. Şayet kişi bu sözü sadece o davranışa binaen kafir birisinin hareketlerine benzeterek söylüyorsa haram bir iş yapmış olur. Şayet bu sözünü söylerken Müslüman olan birisini kafir sayıyorsa o zaman Hz. Peygamberin yukarıdaki hadisinin hükmü kendisine döner.      

       Dolayısıyla günlük hayatta kullandığımız söz ve ifadelere dikkat etmemiz gerekir. Yoksa hafazanallah telafisi olmayan yola girebiliriz.

 

 

Günün Ayeti

Allah sizi bir damla sudan yarattı.

 

Günün Hadisi

Kul namaza durduğunda, bütün günahları getirilir. Başı ve omuzları üzerine konulur. Rükû ve secdeye gittikçe günahları dökülür.

 

Günün Sözü

Ümmetimin en hayırlıları kendisi görülünce Allah hatıra gelendir

 

Günün Duası

Allah’ım zalimlerin, nefsimin, şeytanın şerrinden sana sığınırım

 

Bunları biliyor muyuz?

Beytül Mamur nedir?

         Hazreti  Peygamberin Miraç hadisesinde 7. Kat semada, Mescidi Haram ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, 7. Kattaki mescidin adıdır.

 

Günün Nüktesi

Onlar için dua et

      Sahabeden Hz. Ebû Übeyd es-Saîdî bir gün, “Ey Allâh’ın Resûlü, anne ve babamın vefâtlarından sonra da onlara iyilik yapma imkânı var mı?  Ne ile onlara iyilik yapabilirim” diye sordu

     Bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz, “Evet vardır. Onlara dua, onlar için Allâh’tan istiğfar (günahlarının affedilmesini) talep etmek, onlardan sonra vasiyetlerini yerine getirmek, anne ve babanın akrabalarına karşı da sılai rahmi îfa etmek, anne ve babanın dostlarına ikramda bulunmak onlara yapılan iyiliklerdir.” (Ebu Dâvud, Edep 12) diye cevap verdi.

YORUM EKLE

banner2