Yarışmalarda katılımcılara verilen hediyeler caiz midir?

Yarışmalarda katılımcılara verilen hediyeler caiz midir?

       İlmi ya da başka meşru yarışmalarda kazanan kimseye para veya herhangi bir şey vermek helaldir. Çünkü en nihayetinde bu bir yarışmadır.

      Yarışma olduğundan ve taraflardan herhangi birisinin bir kaybı olmadığından ve de aynı zamanda üçüncü bir kişi tarafından yarışmacılar ödüllendirildiğinden bu tarz yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllendirilmesinde dinen bir sakınca yoktur.

 

Namaz kılınırken ezan okunsa bu namaz tekrar kılınmalı mıdır?     

      Namaz kılmada esas olan ezanın okunması değil namaz vaktinin girmiş olmasıdır. Yani bir namaz vakti girmişse ezan okunmamış olsa dahi o namaz kılınabilir.

      Aynı şekilde bir namaz vakti girmemişse ezan okunsa dahi kılınmaz. Mesela hoca yanlışlıkla sabah namazı vakti girdi diye ezan okursa ve vakit girmemişse velev ki ezan okunmuş olsa dahi namaz kılınmaz kılınsa da geçersizdir. Çünkü vakit girmemiştir.

     Aynı şekilde namaz vakti girmişse ama gerek elektrik olmayışından, gerekse imamın herhangi bir maruzatından dolayı ezan okunmamışsa bile namaz vakti girmiştir.  Kişi namazını kılabilir

     Buna göre bir camide vakit girdi diye ezan okunmuşsa ve buna binaen namaza durulmuş ise namaz kılarken bir başka camiden ezan okunsa sonraki ezan kılınan namaza zarar vermez.

 

Mezardaki ölü kendisini ziyaret edenleri tanır mı?

    Hz. Peygamberin, mezarlıkları ziyaret ettiği ve bu ziyaretlerinde de ölülere selam verdiği dini kaynaklarımızda vardır.  Efendimizin ayrıca mezarlıklarda şu duayı okuduğu kaynaklarda vardır: "Ey Mü'minler yurdu, siz bizden önce gittiniz. İnşallah biz de size ulaşacağız."

         Sevgili Peygamberimiz bu sözü ile hem ölülere dua etmiş hem de yaşayanları ölüm konusunda uyarmıştır.

         Aynı şekilde Hz. Peygamber Bedir'de ölenlere seslendiğinde, seni duyuyorlar mı ey Allah'ın resulü, diye soran Hz. Ömer'e "Onlar beni senden daha iyi duyuyorlar"  diye cevap vermiştir.

         Dolayısıyla ölüler, mezarları ziyaret edildiği vakit kendilerine selam verildiğinde dua ve Kur’an okunduğunda bizi tanır ve duyarlar ama cevap veremezler.

 


Kamet getirmeden kılınan namaz geçerli olur mu?

     Kâmet, farz namazlardan önce, namazın başladığını bildiren ve ezan lafızlarına benzeyen sözlerdir. Ezandan farklı olarak, “hayya ale’l-felâh” cümlesinden sonra, “kad kameti’s-salât” cümlesinin eklenmesidir.

     Namaz, ister cemaatle, isterse tek başına kılınsın fark etmeksizin ki her farz namazdan önce kâmet getirmek sünnettir. Sünneti yerine getirmek sevap ihmal edip yapmamak ise yanlış olmakla beraber günah değildir.

    Durum bu olunca namazdan önce kamet getirmek sünnet olduğundan kişi namazdan önce kamet getirmese namaz yine de geçerlidir.

 

Günün Ayeti

And olsun ki biz, bu Kur'an'da insanlara, düşünsünler diye her türlü misali verdik.

Zumer, 39/27.

 

Günün Hadisi

Kim, (din) kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur.

(Tirmizi, “Birr”, 20.)

 

Günün Sözü

El âlemi ayıplarıyla anan bir kimsenin senden de teşekkürle bahsedeceğini zannetme.

Sadi Şirazi

 

Günün Duası

Ya rabbi üzerimde hakkı olan bütün insanlardan razı ol ve onları cennetine al.

 

Bunları biliyor muyuz?

Dâru’t-Teklif Nedir?
Kulların Allah’ın emirlerini yerine getirmekle mükellef, sorumlu tutulduğu yer demektir ki bu da dünyadır.

 

Günün Nüktesi

Kız Çocuğu…

Hz. Âişe anlatıyor:

      Beraberinde iki kız çocuğu bulunan bir kadın yanıma gelip, benden bir sadaka istedi.

      Ben araştırdım ve evde bir hurmadan başka bir şey bulamadım. O hurmayı kadına verdim.

      Kadın, hurmayı ikiye bölüp çocuklarının her birisine birer parça verdi, sonra da gitti.

      Rasûlullah eve gelince durumu kendisine arz ettim.

      Buyurdu ki:

"Kim ki kendisine kız çocuk verilirse ve o da onlara ihsanda bulunursa; onlar kendisine ateşten hicap (perde) olurlar."

YORUM EKLE