Yemek yerken konuşmanın bir sakıncası var mı?

Yemek yerken konuşmanın bir sakıncası var mı?

Yemek yerken konuşmanın dinen bir sakıncası yoktur. Hatta yemek yerken konuşmak müstehaptır. Dinen yemek yerken konuşmanın bir sakıncası olmamakla birlikte toplum olarak yemek yerken konuşulmaz şeklinde bir örf oluşmuştur. Ancak bu örfün ve anlayışın İslam dininde yeri yoktur.

 

Hacca giden kişi hanımını da  hacca götürmek zorunda mı?

Hac ibadeti  kendisini hacca kadar götürüp ve geri getirecek kadar parası olana farz olur.  Böyle bir imkana sahip olmayan hanıma hac farz olmaz. Bir yakını da kendisini hacca götürmeye mecbur tutulamaz.

Bununla beraber imkanı olan beyin, kendisine hac farz olmayan hanımını da yanına alıp götürmesi elbette mecbur olmadığı bir fedâkarlık ve fazilet ifadesi olur. Bu durumda kadın hac ibadetini de eda etmiş olur. 

 

İslam dininde savaş şehitliğinden başka şehitlik var mı?       

Gerçek şehitlik inanmayanlara karşı sırf Allah’ın dini ve onun rızası için savaş meydanında savaşırken öldürülen Müslüman’a verilen bir unvandır ki gerçek şehitlik de budur. Bu kısım insanlar Kur’an’ın ifadesi ile diri olup ölmemiş kimselerdir ama biz bunun farkında değiliz. Bu şehitler ahirette cennetlik olup Müslümanlara şefaat edecek müminlerdir.

Şehitlik bu olmakla beraber bu mertebe de olmasa da şehitliğin başka şekilleri de vardır. Sevgili Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde: “yanarak ölen, suda boğulan, göçük, çığ, toprak veya bina altında kalan, veba gibi salgın hastalıklardan vefat eden, gurbette veya ilim yolunda ölen,  doğumda vefat eden kadın,… Şeklinde sıralamıştır. Bu şehitler sınıfı İslam inancında hükmen şehit olarak kabul edilmektedir. 

 

Kişi Müslüman olmadığını söylerse imanına zarar gelir mi?

Bir zaruret olmadıkça küfrü yani dinden çıkmayı gerektiren sözleri söylemesi kişiyi dinden çıkarır. Bu şekilde dinden çıkan kişinin, dini hükümlere göre, eşiyle aralarındaki nikah bağı da kopar.

Ancak, zorlanarak küfrü gerektiren sözleri söylemek zorunda kalan kişiler, bu hükmün dışındadırlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim Nahl süresi 106. ayetinde bu konu ile ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır: "İmandan sonra Allah'a karşı küfre saparak, -kalbi imanla mutmain olduğu halde zorlananlar hariç-, küfre sinesini açan kimseler üstüne muhakkak ki, Allah'tan bir gazap iner ve kendilerine büyük bir azap vardır" buyrulmaktadır.

Hz. Peygamber de bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır:"Ümmetimden hata ve unutmak veya zorlama sonucu vuku bulacak günahlar affolunmuştur" 

Ayetten ve hadisten anlaşıldığına göre, kişi küfrü gerektiren sözleri isteyerek bilinçli  bir şekilde söylerse dinden çıkmış olur. Ancak, kalbi imanla dolu olduğu halde zorlama ile küfür sözlerini söylerse dinden çıkmaz.

Zorlama İslam hukukunda, bir kimseyi tehdit ve korkutma ile rızası olmadığı bir sözü söylemeye veya bir fiili yapmaya mecbur bırakmaktır. Ancak bu ikrahın yani zorlamanın geçerli olması için zorlayan kişinin o işi yapmaya muktedir olması gerekir.

Buna göre faraza Avrupa'da işçi olabilmek için Müslüman olmadığını söyleyen bir kimse ortada bir zorlama ve tehdit olmadığından bu sözleri söylemesi caiz değildir. Zira bu kişi kendi irade ve seçeneğiyle bu sözleri söylediğinden imanı hafife atmış ve böylece dinden çıkmış olur.

 

Bir abdestle en fazla kaç vakit namaz kılabiliriz?

Abdest, namazın ön şartıdır. Abdest bozulmadığı müddetçe onunla kılınacak namaz konusunda herhangi bir sayı sınırlaması yoktur. Kişi abdestli olduktan sonra kılabildiği kadar bir abdestle namaz kılabilir. Ancak kişi sıkışıksa o abdestle namaz kılması mekruhtur. Kendini namaza daha çok verebilmesi için abdestini tazelemelidir.

 

Günün Ayeti

Nihayet oraya geldikleri zaman kulakları gözleri ve derileri, işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecektir. Derilerine: Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler, onlarda: Her şeyi konuşturan Allah bizi de, konuşturdu.” derler.

 

Günün Hadisi

“Birbirinizin özel ve mahrem hayatını araştırmayın.”

Müslim, Birr  30.

 

Günün Sözü

Başarılı olanlar, herşeyden önce ona inananlardır.

 Dominique Glocheux

 

Günün Duası

Allah’ım bugün huzurlu ve bereketli bir gün geçirmemizi nasip et.

 

Bunları biliyor muyuz?

Sahihayn Nedir?

Kur'ân-ı kerîmden sonra, doğru oldukları, bütün İslâm âlimleri tarafından tasdîk edilmiş olan altı hadîs kitâbından Sahîh-i Buhârî ile Sahîh-i Müslim'in ikisine birden verilen isim demektir.

 

Günün Nüktesi

Ya cennete girecek bir amelin yok deseler…

İbrahim Edhem Hazretleri bir gün hamama girmek istemiş.

Hamamcıya:

-Param yok, hamama girmeme müsaade etmez misiniz? demiş.

Hamamcı,

Parasız hamama girilmez diyerek hamama sokmadı,

İbrahim Edhem, ısrar etti ise de hamamcı kabul etmedi.

Boynu bükük olarak hamamdan ayrılan İbrahim Edhem, öyle bir bağırış bağırdı ki yer gök inledi...

Bu sesi duyan halk, ağlamakta olan İbrahim Edhem’in başına toplanıp:

-Bu kadar feryada hacet yok, hamam parasını biz verelim de ağlama dediler.

İbrahim Edhem, toplanan kalabalığa şöyle seslendi:

-Ey ahalî! Siz, benim hamama giremediğim için mi ağladığımı sanıyorsunuz?

Ben hamama giremediğim için ağlamıyorum. Ben dünyada iken parasız hamama bile sokmuyorlar... Ya ahirette de senin cennete girecek bir amelin yok diye kapıdan geri çevrilirsem benim halim ne olur? diye ağlıyorum...

 

 

Çünkü salih ameli olup oraya girmeyi hak etmeyenleri içeri sokmayacaklar, buyurdu...

YORUM EKLE