Yengeç yemek caiz mi?

Yengeç yemek caiz mi?

Kur'an-ı Kerim'de denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim’de mealen şöyle buyrulmaktadır: "Deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı."(Maide 96) Hz. Peygamber de, "onun suyu temiz, ölüsü helaldir." buyurmuştur.
İslam fıkıhçıları bu nasslara dayanarak bütün balık türlerini yemeği caiz görmüşlerdir. İslam hukukçuları bu konuda görüş birliğinde olmakla birlikte balık türleri dışında kalan midye, kalamar, yengeç, karides gibi deniz ürünlerini yemek hususunda ihtilaf etmişlerdir. 
Hanefi mezhebi fıkıhçılarına göre yengeç, kalamar, karides yemek haramdır. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre ise bu deniz ürünlerini yemek helaldir.

 

Borç para ile gidilen hac kabul olur mu?

Servet yönünden haccetme imkanına sahip olmayan kişilerin borçlanarak hacca gitmeleri gerekmez; ancak, borçlanarak hacca gitmeleri halinde, hac ibadetleri geçerlidir. 

Diğer taraftan, haccın farz olması için gerekli şartları taşıdığı halde, hac mevsiminde hazır parası bulunmayan ve borç aldığı takdirde bunu daha sonra ödeme gücüne sahip olan kişilerin, bu görevi bir an önce ifa etmeleri için, borç alarak hacca gitmeleri uygun olur.

 

Allah intihar eden kimseyi affeder mi?

İntihar etmek ya da can almak inkar, küfür ve şirkten sonra en büyük günahtır. İntihar eden kimse her ne kadar kendi canına kıysa da dinen katildir. Bütün bunlarla beraber intihar eden dinden çıkmaz Müslüman’dır.

Müslüman olduğu için ona dua edilir. Namazı kılınır. Müslümanların mezarlığına defnedilir.  Ancak Allah’ın affedip etmeyeceğini biz bilemeyiz. Allah affedicidir. Dilerse canına kıyan bu Müslüman’ı affeder ve cennetine koyar. Dilerse canına kıydığı için cezalandırır. Cezanın bitiminde cennetine alır.

 

Ezan okunmaya başlar başlamaz namaz kılınabilir mi?

Namaz kılmada esas olan ezanın okunması değil namaz vaktinin girmiş olmasıdır. Yani bir namaz vakti girmişse ezan okunmamış olsa dahi o namaz kılınabilir.

Aynı şekilde bir namaz vakti girmemişse ezan okunsa dahi kılınmaz. Mesela hoca yanlışlıkla sabah namazı vakti girdi diye ezan okursa ve vakit girmemişse velev ki ezan okunmuş olsa dahi namaz kılınmaz kılınsa da geçersizdir. Çünkü vakit girmemiştir.

Aynı şekilde namaz vakti girmişse ama gerek elektrik olmayışından, gerekse imamın herhangi bir maruzatından dolayı ezan okunmamışsa bile namaz vakti girmiştir.  Kişi namazını kılabilir

Buna gore vakit girmiş ise ezan okunurken namaz kılmamızda bir sakınca yoktur. Ancak imkan varsa ezanın bitimine kadar beklemek daha evladır.

 

Günün Ayeti

Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur.

 

Günün Hadisi

Müminin niyeti amelinden hayırlıdır.

 

Günün Sözü

Sevindiremiyorsan, hiç olmazsa üzme!

Yahya bin Muâz-ı Râz

 

Günün Duası

Allah’ım bugün bizi imansız bir ölümden ve hayırsız bir yaşamdan koru.

 

Bunları biliyor muyuz?

Selef-i Sâlihîn Kimdir?

Ashab, tabiîn ve tebe-i tabiîn gibi Rasûlüllahın asrına en yakın yaşayan Müslümanlardır. Bunlar inanç, ibadet ve diğer yaşantılarıyla bütün sapık ve bid'at sayılabilecek düşünce ve davranışlardan uzak kimselerdir.

 

Günün Nüktesi

Kim derecesinin yükseltilmesini istiyorsa…

 Hz. Ebu Hüreyre anlatıyor Hz. Peygamber buyurdular ki:

"Kim kıyamet gününde Allah'ın kendisine şerefli bir makam vermesini ve derecesini yükseltmesini isterse;

 kendisine zulüm edeni affetsin,

 kendisine vermeyene versin,

 kendisine gelmeyene gitsin ve

 kendisine cahilce davranana hilm ile olgun muamele etsin."

 

YORUM EKLE

banner2