banner6

YEREL MEDYA KONFERANSINDA EZBER BOZAN ÖNERİLER ...-

Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği AB’nin desteklediği ‘Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi M4D Medya Konferansı kapsamında Mustafa Arslan’ın moderatörlüğündeki "Yerel Medya ve Basın İlan Kurumu” panelinde panelist olarak Yerel medyanın önemi, sorunları ve çözüm önerileri konusunu değerlendirdim.

Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan yerel basının, her ne kadar gelenekçi yapıda yerel medya olarak kabul edilse bile, internet ve dijital ortamda yaptığı yayınlarla evrensel bir yapıda olduğunu artık kabul etmemiz gerekiyor.

Bağımsız Türkiye Cumhuriyetinde ekonomik bağımsızlığı olmayan medyanın ve özellikle yerel medyanın çok zor şartlar altında ayakta durduğunu anlattım.

Kağıt, baskı, boya, işçilik, vergi ve yan girdi maliyetlerindeki artışlar karşısında ezilen, reklam verenlerin  harcamalarında kesintiye gitmesinden dolayı gelirleri oldukça düşen yerel medyanın, siyaset üstü bir anlayışla değerlendirip çözüm üretilmesi gerektiğine dikkat çektim.

Ayrıca, gazetecilik meslek yasasının çakmasının elzem olduğunun altını çizip, yeni gelir kalemleri oluşturulmasının şart olduğunu zikrettim.

Bu hususta; elektrik idaresinin hanelere dağıttığı elektrik hizmetinden misal vererek, faturalara yansıttığı iletim ve dağıtım bedeli tahsil etmesi örneğinin yanında, su idaresinin hanelere ulaştırdığı su hizmeti tüketimine kestiği faturaya eklediği dağıtım bedelinin hizmeti veren kurumlara ek gelir olarak yansıtıldığına işaret ederek, günlük gazete çıkararak, 24 saat tv ve radyo yayını yaparak okuyucu, izleyici ve dinleyicilere fikir dağıtım hizmeti veren sektörümüz için “iletişim fonu” oluşturulabileceğini belirttim.

Ve ayrıca, yerelde üretim yapan ulusal ve Uluslararası mecralarda reklam ve tanıtım çalışması yapan kurum, kuruluş ve markaların yıllık reklam harcamalarının yüzde 10’nunu yerelde değerlendirme tavsiyesinde bulundum. Yapılacak bu harcamanın vergiden muaf tutularak, reklam verenlerin teşvik edilebileceğini kaydettim.

Yeni örnekler olması hasebiyle, bilindik tavsiyelerin dışına çıkıp, karar verici ve kanun yapıcı siyasi otoritenin dikkatini çekmesi düşüncesiyle, Anonim Şirketlerde mecburi hale getirilen Avukatlık hizmeti gibi, işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı mecburiyeti gibi bellli bir sayının üstünde (100-200 olabilir) eleman çalıştıran kurum, kuruluş ve işletmelere basın müşavirliği istihdamı-sözleşmesi yapılmasının sektörümüz ve üniversite mezunu gençlerimize yeni istihdam sahaları açabileceğini ifade ettim.

Madem düzgün, dürüst ve ilkeli bir yayıncılık ilkesi ile ayakta kalmak zorundayız, demokrasinin en büyük savunucusu olarak denetleyen ve dengeleyen pozisyonumuzu koruyarak, ekonomik bağımsızlığımızı elde etmemiz gerekiyor.

Gazetecilik meslek kanununun çıktığı, ekonomik bağımsızlığın elde edildiği, çalışanın ve işverenin kendini ve çıkarlarını değil, ülkesini ve milletini düşündüğü günleri görmek umudu ve ümidiyle konferansı organize eden ve beni sabırla dinleyen başta Onursal başkanımız sayın Nazmi Bilgin olmak üzere herkese sonsuz teşekkürler.

Örnekleri çoğaltabilir, samimiyetle karar verecek olanlarla  masaya oturursak yaşadığımız sıkıntılardan kurtulacağımızı düşünüyorum.

Yazdıklarımın gerçekleştiğini görmeyi ve medyamızı yaşatmayı umut ederek hepinizi Allah’a emanet ediyorum.

Kalın sağlıcakla,

YORUM EKLE