Yeşilay…

Yeşilay, 5 Mart 1920’de İstanbul’da ‘Hilal-i Ahdar’ adıyla kurulmuştur. Yeşilay’ın kurulduğu 1 - 7 Mart tarihleri de ülkemizde ‘Yeşilay haftası’ olarak kutlanır.

Hilal-i Ahdar ismi daha sonra Yeşil Hilal ve Yeşilay olarak değiştirilmiş, 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı, İsmet İnönü’nün Başbakanlığında, Bakanlar Kurulu kararıyla Yeşilay’a “kamuya yararlı dernek statüsü” verildi.

Kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay’ın da tüzüğünde çalışma alanları çeşitlenmiş, alkolden sonra sigara, uyuşturucu madde, kumar ve yakın tarihte teknoloji bağımlılığı Yeşilay’ın mücadele alanına dahil olmuştur.

Yeşilay’ın çalışma alanları ve amacına baktığımızda toplum için çok önemli bir işlevi yerine getirdiklerini görüyoruz. Cemiyet, ülkemizde ahlâkî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde; tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacını güdüyor.

Bu çerçevede bağımlılıklarla mücadele etmek üzere, toplumun bilinç, güç ve kaynaklarını harekete geçirir; insan onur ve saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda desteğe muhtaç insanlara yardım eder; toplumun bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine sürekli katkıda bulunur.

Yeşilay faaliyet gösterdiği her ülke toplumunun her kesiminde ve her yaşam alanında tabandan temsile, bireyden kamu kurumlarına dek her kademede halk sağlığı bilinci oluşturmak üzere örgütlenmeyi, toplumsal düzeyde katılımcı çalışmalar yürütmeyi kalıcı başarılar sağlamanın bir gereği olarak görür.

Kısaca insan odaklıdır ve yaptığı tüm çalışmalar insan yararı içindir. Hepimize bu konuda büyük görev düşüyor. Böyle güzel çalışmalar yürüten Yeşilay’ımıza her yönden destek vermemiz gerekir.

Günümüzde değişen değerler ortada. Geleceğimiz olan gençlerimizi her türlü kötülüklerden korumak, onları daha iyi yetiştirmek zaten asli görevimizdir. Bu bakımdan Yeşilay’ın değerini iyi bilmeli ve hep yanında olmalıyız.

YORUM EKLE