Yılbaşı İçin Çam Kesmek caiz mi?

Öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki yılbaşını gayr-i meşru bir şekilde kutlayıp ibadetten uzaklaşıp harama sebebiyet vermek İslam’ın öngördüğü ve razı olduğu bir davranış değildir.      

 

        İslam değil bir yılın sonunda hayat muhasebesini yapmayı her gün, her saat, hatta her an kişinin kendini hesaba çekmesini istemektedir. Dolayısıyla böyle bir günde gayr-i meşru bir şekilde eğlenip tapınılacağına, bir yılın iyi ve kötü davranışlar açısından muhasebe edip hayatımızın geri kalanını ona göre düzenlememiz gerekir.

 

      Bunun yanın da yeni bir yıla girerken geçmiş yılların bir şükran ifadesi olarak Allah’a yalvarıp ibadet etmemiz ve yeni yılın bizim için hayırlı geçmesi adına iyi dilek ve temennilerde bulunmak yerinde bir davranış olur.

 

      Ayrıca bu gece de gayr-i meşru davranışlardan uzak durmamız gerektiği gibi israfa sebebiyet verecek fuzuli yeme ve içmeden ve doğaya zarar verecek fiillerden de kaçınmamız gerekir.

 

      Bu perspektif ‘ten baktığımızda yılbaşı eğlencesi için kesilen çam ağaçları hem doğaya zarar, hem de israf ve boşa bir kesim olduğu için ayrıca uygun olmayacak bir işte kullanılacak olduğundan dinen uygun değildir. Buna göre her müslümanın bu yanlış davranıştan uzak durması gerekir.

 

 

 

 Piyango bileti almak caiz mi?

 

       Kumar oynamak dinimizce, “ Ey iman edenler içki, kumar, fal okları şans oyunları şeytanın pis işlerindendir…” ayetine binaen haram kılınmıştır.

 

       Piyango bileti almak da bir şans ve oyunu ve kumarın bir çeşidi olduğundan, piyango bileti alıp oynamak haramdır. Bu yolla kazanılan para da haram işlenerek kazanıldığından gayr-i meşru bir para olur. 

 

 

 

Promosyon Olarak verilen Milli Piyango Biletini Almak Caiz mi?

 

     Milli piyango bir şans ve kumar oyunu olduğundan, ister akaryakıt istasyonları, marketler…  Alış-veriş karşılığında bedava versin, isterse kişi bizzat para vererek bileti satın alsın fark etmeksizin ikisi de haramdır. Buna göre kişinin bileti kendisinin almasıyla alış-veriş karşılığında promosyon olarak bedava alması arasında fark yoktur. Her ikisi de haramdır.

 

      Promosyon olan biletin haram olma sebebi ise biletin özünde haram olmasıdır. Alış veriş onu helal yapmaz. Bu böyle bir alışverişte promosyon olarak verilen bir şişe içkiye benzer. Nasıl ki alış veriş verilen promosyon içki şişesini helal yapmıyorsa, aynı şekilde piyango biletini de helal yapmaz.

 

 

 

Allah kullarından niçin ibadet etmelerini istiyor?

 

       Allah'a kulluk etmek, O'na bir fayda sağlamak için değildir. Çünkü O'nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kulluk edeni, başkasına kul köle olmaktan kurtarmak, hür kılmak, kendini ve dolayısıyla Rabbini tanımak içindir aynı zamanda kulu ahiret gününde cennete almak içindir.  

 

       İnsanı yaratmayı Allah murat etmiş ve onu imtihan etmek için onun önüne böyle bir hedef koymuştur. İnsan hür iradesiyle bu hedefe doğru da koşabilir, başka hedeflere de yönelebilir; bu yönelişlerin hem dünyada hem de ebedi âlemde karşılığını görür, neticesini elde eder. Zira İslam inancına göre zerre nispetinde iyilik yapan mükafatını zerre nispetinde de kötülük  yapan Allah affetmese cezasını görür.

 

Dinin haram saydığı yollarla kazanılan para ile cami inşa etmek caiz mi?

 

     Dinimize göre Müslüman, kazancını dinin meşru saydığı yollarla elde etmekle yükümlüdür. Allah Müslüman’ın malını nerelerde harcadığını soracağı gibi, nerelerden kazandığını da soracaktır.

 

     Dinin haram saydığı maddelerin ticareti, hırsızlık veya gasp, kumar, faiz ve fuhuş dinin yasakladığı kazanç yollarından bazılarıdır. Bu yollarla elde edilen kazanç haramdır. Müslüman’ın bu mallardan yararlanması caiz değildir. Bir kimsenin elinde bu yollardan birisi ile elde edilen bir mal varsa, onu; “haram yolla elde edilen kazancın sarf yeri yoksula vermektir” kuralı gereği, yoksullara vermesi gerekir. Ancak bundan bir sevap beklemek doğru değildir. Çünkü haram yolla elde edilen kazanç, kişinin malı olmaz. Malı olmayan bir şeyi hayri bir hizmette kullanması karşılığında sevap beklemesi de mümkün değildir.

 

     Haram kazançla cami inşa etmek ya da tefriş etmek dinen uygun değildir. Çünkü bu para meşru değildir. Ancak böyle bir para ile inşa edilmiş camide namaz kılındığında bu namaz sahihtir.

 

 

 

Günün Hadisi

 

Kim ki, yanında bir mümin ezildiği halde ona yardım etmeye gü­cü yeterken yardım etmezse, Allah onu Kıyamet Günü insanların gö­zü önünde zelil kılacaktır.

 

 

 

Günün Hadisi

 

İnsanoğlu malım malım der. Halbuki âdemoğlunun yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sağğında tasadduk edip gönderdiğinden başka kendisinin olan neyi var

 

 

 

Günün Sözü

 

Dostuna sana düşmanlık edebilecek kadar kuvvet verme.

 

Sadi Şirazi

 

 

 

Günün Duası

 

Allah’ım başladığımız bu yeni günde senden hayır diliyorum ve bugün olması muhtemel şerlerden sana sığınıyorum. Allah’ım bugün bizi doğru yoldan ayırma.

 

 

 

Bunları biliyor muyuz?

 

Beddua nedir?

 

 Bir kimsenin başına kötü şeylerin gelmesi için yapılan duaya beddua denilmektedir. Müslümanların olur olmaz sebeplerle birbirleri aleyhine beddua etmeleri İslâm ahlâkıyla bağdaşmaz. Hz. Peygamber, genellikle İslâm'a düşmanlık gösterenlere beddua etmemiş, onların hidâyeti için dua etmiştir (Buhârî, Deavat, 59).

 

 

 

Günün Nüktesi

 

Soyuna ihanet edenin akıbeti…

 

     Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, tebdili kıyafet yapmış, Kuşlar Çarşısı'nı geziyormuş.

 

Avcılar avladıkları kuşları, tuzakçılar yakaladıkları maharetli, eğitimli, güzelim kuşları satıyorlar. Bir ara gözü kekliklere ilişir padişah'ın. Bir grup kekliğin üzerindeki varakta, "Tane işi satış fiyatı 1 altın" yazıyor. Hemen yanı başlarında asılı, adeta altın kafes içinde bir keklik daha var ki, fiyatı; 300 altın. Padişahın gözü 300 altınlık kekliğe takılır.

 

"Hayırdır" der satıcıya, "Bunun diğerlerinden ne farkı var ki, bunlar 1 altın, bu 300 altın?" Satıcı, "Bu keklik özel eğitimli, çok güzel ötüyor, ötmesi bir yana bunun ötüşünü duyan ne kadar keklik varsa hepsi onun etrafına doluşuyor" diyor." Tabii bu arada avcılar da o etrafa doluşan keklikleri daha rahat avlıyorlar" diye ekliyor. "Satın alıyorum" diyor Padişah, "Al sana 300 altın..." Parayı veriyor; hemen oracıkta kekliğin kafasını kesiyor. Adam şaşırıp, "Ne yaptınız, en maharetli kekliğin kafasını koparttınız, yazık değil mi" diye dövünürken; Padişah gürlüyor:

 

"Bu kendi soyuna ihanet eden bir kekliktir. Bunun akıbeti er veya geç budur. "

YORUM EKLE