Yıldız kaydığı zaman dilek tutmanın İslam'da yeri var mı?

 

 

 

      Yıldızların kayması fiziki bir vakadır. Yıldızların kaymasında dini bir gerekçe yoktur. Gelecekte olacak işlerin, mutlaka yıldızların hareketlerine bağlı olduğuna inanmak dinen doğru değildir.

 

      Dolayısıyla yıldızlar kayarken dilek tutma batıl bir inançtır İslam’da da yeri yoktur.

 

 

 

İslâmiyet’te beşik kertmesi var mıdır?

 

     Erkek veya kız çocuk bulûğa erdikten sonra kendi serbest iradesiyle evlenebilir. Erkek veya kız çocuk, bulûğa gelmeden, velisi tarafından nikâhlanabilir. Bulûğa erdiği zaman, erkek veya kız bu nikâhı reddedebilir. Buna bulûğ muhayyerliği denir.

 

      Beşik kertmesi, daha ziyade bir vaaddir, söz vermedir. Nişanlanma gibidir.  Yani nikâhlanma değildir. Kız ya da erkek de bu sözü bozabilir. Dinen de bunda hiçbir sakınca yoktur.

 

 

 

Araba alırsam bir kurban keseceğim diyen kimse araba aldığında bu kurbanı kesmese günaha düşer mi?   

 

      Ev veya araba almak kan akıtmayı gerektirmez. Yani yeni bir ev ya da araba alındığında kurban kesmek gerekmez. Ancak bu konuda adak yapılmışsa adağın yerine getirilmesi gerekir. Örneğin ev alırsam ya da arabam olursa kan akıtacağım derse ve bunları alırsa, aldığında bu kanı akıtması gerekir. Yani bu kanı akıtması gerekir.

 

     Aynı şekilde kişi adak adamamışsa dilerse bu mala ve nimete nail olduğu için şükür babından bir kurban kesebilir.

 

     Bir diğer husus daha vardır ki o da şudur: “Sadaka belaların define vesile olur” Böyle bir nimetten dolayı kurban kesip tasadduk etmenin muhtemel bir takım kaza ve belaların define vesile olacağı da umulur. Fakat bütün bunların yapılmasında bir adak söz konusu değilse bir vaciplik yoktur.

 

    Yeni bir ev ya da araba alındığında başta yani daha mal alınmadan alırsam keseceğim dememişse araba veya ev aldıktan sonra böyle bir söz vermişse o zaman kurban kesmese günaha düşmez. Şayet kesecek olsa da şükür kurbanı adak kurbanı gibi olmadığından kesilen kurban etinden kesen kişi ve çocukları yiyebilir. Ancak bu adak olarak adanmış ise kesilen kurban etinden kesen kişi ve ailesi yiyemez.

 

 

 

İnsanlara rızkın farklı verilmesinin hikmeti nedir?

 

        Allah herkesin rızkını farklı yaratmıştır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de bu hususta şöyle buyrulmaktadır: “Biz bazılarınızı bazılarınıza rızık hususunda üstün kıldık.”

 

        Tabi bunda pek çok hikmetler vardır.  Kimisi servet ile imtihan olurken kimisi de yokluk ya da az rızık ile imtihana tabi tutulmaktadır. Yani rızkın uhrevi sorumluluğu söz konusudur. Dolayısıyla Allah dilediğine az  rızık verir, dilediğine ise bol rızık verir. Ama hangisi daha hayırlı onu da ancak Allah bilir.

 

         Biz kullara düşen teslimiyet içinde olmak  ve kadere rıza göstermektir. Öyle ki bu hususla ilgili olarak Allah’u Teala, Kur’an-ı Kerim’de mealen: "Eğer Allah bütün kullarına (eşit olarak) bol rızık verseydi, yeryüzünde muhakkak ki taşkınlık ederler, azarlardı. Fakat O, ne miktar dilerse (rızkı o kadar) indirir. Şüphe yok ki O, kulların (ın her halin)den hakkıyla haberdardır, (her şeyi) kemaliyle görendir." Şeklinde bizi uyarmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

Bayanların ojeli tırnakla kıldıkları namaz geçerli olur mu?

 

 Abdest ve gusülde suyun ulaşması gereken uzuvların tamamını yıkamak farzdır. Eğer yıkanacak bölgede kuru bir yer kalır ya da tırnak köküne kuru veya yaş toprak yapışır ve suyun deriye ulaşmasına mani olursa abdest sahih olmaz.

 

     Buna göre tırnağın yıkanması farz olan bölgesine suyun ulaşmasına engel olan oje abdest ve gusle manidir. Zira kimyacılar ojenin tırnak üzerinde tabaka oluşturduğunu ve suyun tırnağa ulaşmasına engel olduğunu belirtmektedirler. Ojenin kınaya kıyas edilmesi ise doğru değildir.  

 

     Zira kına tabaka değil, renktir. Bu yüzden suyun deriye ulaşmasına engel olmaz.   Sonuç olarak oje, tırnak üzerinde tabaka oluşturduğundan abdest ve guslün sıhhatine manidir. Abdest alıp namaz kılacak bir kadın mutlaka ojesini temizlemelidir. Aksi takdirde abdesti sahih olmadığından namazı da batıl olur.

 

 

 

 

 

Günün Ayeti

 

Allah dilediğine kız, dilediğine erkek çocuk bahşeder. Kimine hem erkek, hem kız çocuğu verir. Dilediğini de kısır bırakır.

 

 

 

Günün Hadisi

 

La ilahe illallah diyenin günahları silinir, yerine o kadar sevap yazılır

 

 

 

Günün Sözü

 

Aile her türlü iyilik ve kötülüğün öğretildiği bir okuldur.  

 

Wilhelm Stekel

 

 

 

Günün Duası

 

Allah’ım, evimizden, ailemizden ve de iş yerimizden huzuru eksik etme.

 

 

 

Bunları biliyor muyuz?

 

Garar nedir?

 

Garar;  alış verişte akdin haksız kazanca yol açacak ölçüde kapalılık taşıması manasına gelir.

 

 

 

Günün Nüktesi

 

Hangi mü’min daha Faziletlidir?

 

Abdullah İbni Ömer diyor ki:

 

Bir gün Resûl-i Ekrem’in yanında bulunuyordum. Ensardan bir adam gelip selâm verdikten sonra:

 

- Yâ Resûlallah! Hangi mü’min daha faziletlidir? diye sordu.

 

Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de:

 

- “Ahlâkı en iyi olan mü’min”, diye cevap verdi.

 

O zât yine:

 

- Yâ Resûlallah! Hangi mü’min daha zekidir? diye sorunca:

 

- “Ölümü en çok hatırlayıp ölümden sonrası için en iyi hazırlık yapanlar zeki adamlardır” buyurdu.

 

 (İbni Mâce, Zühd 31).

 

 

YORUM EKLE