Tektırnaklı, kedi, köpek ve gelincik için mikroçip satın alınacaktır Tektırnaklı, kedi, köpek ve gelincik için mikroçip satın alınacaktır

   ilan.gov.tr’ de yer alan ilana göre,  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 250 (ikiyüzelli) noktaya Tekstil Atık Kumbaralarının (TAK) yerleştirilmesi işinin 2(iki) yıllığına verilmesi.

2886 sayılı Kanunun 35. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ihaleye çıkılacaktır.

İhalenin toplam muhammen bedeli 1.095.000,00 TL (Bir milyon doksan beş bin Türk Lirası)’dır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1119989/ihale-duyurulari-kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi-250-noktaya-tekstil-atik-kumbara-yerlestirilme-ve-kiralama-ihalesi-yapilacaktir