T.C.
ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2021/224 ESAS
TAŞINMAZLARIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/224 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : ADANA ili SEYHAN ilçesi MİRZAÇELEBİ M. SULTAN SOKAĞI Mevkii, 1239 Ada 3 Parselde tapuya kayıtlı KARGİR EV VE BAHÇE niteliğindeki taşınmaz hisseli olup borçluya ait 128/307 hissenin (pay)satışı yapılacaktır. Yüzölçüm: 307,00
Değerlendirmeye konu taşınmaz tapu kaydında Kargir Ev ve Bahçe vasfı ile kayıtlı görünmekte fakat,Adana İli, Seyhan İlçesi, Mirzaçelebi Mahallesi,1239 ada, 3 nolu parsel, onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam, 3 KatKonut alanı" olarak planlıdır. Taşınmaz Adana ili, Seyhan ilçesi, Yeşilyuva Mahallesi, 36068 Sokak, Dış Kapı No:22 Seyhan/ADANA adresinde yer almaktadır. Yakın çevresi konut amaçlı kullanılan müstakil yapılar şeklinde gelişme göstermektedir. Ulaşım toplu taşıma araçlarıyla ve özel araçlarla rahatlıklasağlanabilmektedir. Taşınmazlara ulaşım; Meydan Caddesi ile36058 Sokak kesişimi referans alınarak, 36058 Sokak üzerinde kuzey istikamete dönülür ve 350 metre ilerden sola 36068 sokağa girilir. Sokak üzerinde yaklaşık, yaklaşık 75 metre ileride sağda ise 3 nolu parselde konumlu taşınmaza ulaşım sağlanır.
Parsel Üzerindeki Yapının Durumu:
Değerlemesi yapılan parselin üzerinde birden fazla yapı bulunmaktadır. Olay mahallinde yapılan incelemede borçluya ait olduğu belirtilenmeskenin bulunduğu bina; 3/A yapı sınıfında, betonarme karkas yapızeminkatlı olarak inşaa edilmiştir.
Değerleme konusu meskenin bulunduğu bina 36058 sokak kesişiminden 36068sokağa girilerek doğu istikamette 90 metre ilerledikten sonra sağ kol üzerinde yer almaktadır.
Değerlendirmeye konu taşınmaz 307,00-m² alana haiz olup, parsel güneyve kuzey cepheden imar yoluna 14’er metre, diğer cephelerden komşu parsellere cephelidir. Taşınmaz topografik olarak eğimsiz bir yapıya sahip olup, geometrik olarak dikdörtgen formdadır. Taşınmaz üzerinde muhtelif yapılar bulunmakta olup, tarafımıza parselin güneydoğu köşesindeki alan gösterilmiştir. Fen Bilirkişisi tarafından paftasında yapılan incelemede tarafımıza gösterilen taşınmazın zemin katlı olarak yaklaşık toplam brüt 70 m², net 61 m² alandan inşa edildiği ve parselin içerisinde tek katlı değişik biçimde toplam 100 m2alanlı mesken tarzı yapıların bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın dış cephesi ince sıva üzeri plastik boyalıdır. Taşınmaz 2 oda, salon, mutfak, antre, hol, banyo alanlarından oluşmaktadır. Taşınmazın kuru hacim zeminleri eski tip karo kaplama, duvarlar ince sıva üzeri plastik boyalıdır. Islak hacim zeminleri ve duvarlar tavana kadar seramik kaplamadır. Taşınmazda mutfak dolapları ahşap, tezgah ise fayanstır. Taşınmazda armatürler tamdır.
06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremden dolayı ana binada ve bağımsız bölümde herhangi bir hasar gözlenmemiştir.
Parselin üzerinde 170 m2 alanlı yaklaşık 50 yaş üzerievin bulunduğu tespit edilmiştir.
Dava Konusu Taşınmaz üzerindeki Bina 11.02.2023 tarih ve32101 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2023 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ” e göre 3A yapı sınıfına girmekte olup bedeli 4.600,00TLdir. Bina keşif tarihinde yaklaşık 50-70 yaşlarındadır.02.12.1982 Gün ve 17886 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan çizelgeden ve binan mevcut durumundan Binaların Yıpranma payı (% 60) alınmıştır.
İmar Durumu: 146471 SAYILI yazı ile " 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Ön bahçesiz, bitişik 3 katlı konut alanı ve kısmen imar yolu" olarak planlıdır." bildirilmiştir.
Kıymeti : 360.818,24 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU TAŞINMAZ TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 14:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2023 - 14:44
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 14:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 14:44

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : ADANA ili SEYHAN ilçesi MİRZAÇELEBİ M. SULTAN SOKAĞI Mevkii, 1239 Ada 9 Parselde tapuya kayıtlı BAHÇE niteliğindeki taşınmaz hisseli olup borçluya ait 267/412 hissenin (pay) Satışı yapılacaktır. Yüzölçüm: 206,00
Değerlendirmeye konu taşınmaz tapu kaydında Bahçe vasfı ile kayıtlı görünmekte fakat,Adana İli, Seyhan İlçesi, Mirzaçelebi Mahallesi, 1239 ada, 9 nolu parsel, onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam, 3 KatKonut alanı" olarak planlıdır.
Taşınmaz Adana ili, Seyhan ilçesi, Yeşilyuva Mahallesi, 36068 Sokak, Dış Kapı No:8 Seyhan/ADANA adresinde yer almaktadır. Yakın çevresi konut amaçlı kullanılan müstakil yapılar şeklinde gelişme göstermektedir. Ulaşım toplu taşıma araçlarıyla ve özel araçlarla rahatlıklasağlanabilmektedir. Taşınmazlara ulaşım; Meydan Caddesi ile36058 Sokak kesişimi referans alınarak, 36058 Sokak üzerinde kuzey istikamete dönülür ve 350 metre ilerden sola 36068 sokağa girilir. Sokak üzerinde yaklaşık, yaklaşık 30 metre ileride sağda ise 9 nolu parselde konumlu taşınmaza ulaşım sağlanır.
Parsel Üzerindeki Yapının Durumu: Değerlemesi yapılan parselin üzerinde birden fazla yapı bulunmaktadır. Olay mahallinde yapılan incelemede borçluya ait olduğu belirtilenmeskenin bulunduğu bina; 3/A yapı sınıfında, betonarme karkas yapızemin +1 katlı dubleks katlı yapı olarak inşaa edilmiştir. Değerleme konusu meskenin bulunduğu bina 36058 sokak kesişiminden 36068sokağa girilerek doğu istikamette 30 metre ilerledikten sonra sağ kol üzerinde yer almaktadır.
Değerlendirmeye konu taşınmaz 206,00-m² alana haiz olup, parsel güney cepheden 12 metre, kuzey cepheden ise 10 metre imar yoluna, diğer cephelerden komşu parsellere cephelidir. Taşınmaz topografik olarak eğimsiz bir yapıya sahip olup, geometrik olarak dikdörtgen forma yakın durumdadır. Taşınmaz üzerinde muhtelif yapılar bulunmakta olup, tarafımıza parselin güneyinde konumlu Zemin+1 normal kat + çatı katlı bina gösterilmiştir. Fen Bilirkişisi tarafından paftasında yapılan incelemede tarafımıza gösterilen taşınmazın paftasına 2 katlı olarak işli olduğu ve her katının 80,00m² den toplam 160,00m² yapı işli olduğu bilgisi alınmıştır.
Ancak Mahallinde yapılan inceleme ve ölçümlerde, söz konusu taşınmazın dubleks olarak kullanıldığı ve zemin katının 80,00m², 1. Katının 100,00m², çatı katının ise 50,00m² olmak üzere toplam net: 205,00m² brüt 230,00m² olarak inşa edildiği tespitlerinde bulunulmuştur. Taşınmazın dış cephesi ince sıva üzeri plastik boyalıdır. Taşınmazın zemin katı 1 oda, salon, otuırma odası+mutfak, antre, hol, wc, banyo, 1.normal katında 3 oda, banyo, 1 balkon, çatı katı ise 2 oda ve oturma alanı alanlarından oluşmaktadır. Taşınmazın kuru hacim zeminleri seramik ve parke kaplama, duvarlar ince sıva üzeri plastik boyalıdır. Islak hacim zeminleri ve duvarlar tavana kadar seramik kaplamadır. Taşınmazda mutfak dolapları ahşap, tezgah ise fayanstır. Taşınmazda armatürler tamdır. Bu taşınmaz dışında 80 m2 2 katlı olarak inşa edilmiş160 m2 alanlı yapınında bulunduğu saptanmıştır.
06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremden dolayı ana binada ve bağımsız bölümde herhangi bir hasar gözlenmemiştir.
Taşınmaz üzerindeki Bina 11.02.2023 tarih ve32101 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2023 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ” e göre 3A yapı sınıfına girmekte olup bedeli 4.600,00TLdir. Bina keşif tarihinde yaklaşık 21-30 yaşlarındadır.
02.12.1982 Gün ve 17886 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan çizelgeden ve binan mevcut durumundan Binaların Yıpranma payı (% 25) alınmıştır.
Taşınmazın Son İmar Durumu : 146471 SAYILI yazı ile " 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Ön bahçesiz, bitişik 3 katlı konut alanı ve kısmen imar yolu" olarak planlıdır." bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.112.262,38 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 14:58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2023 - 14:58
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 14:58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 14:58

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01892980