T.C.
ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2022/391 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/391 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İli, Yüreğir İlçesi, İsmaliye (Köklüce) Mahallesi, 1329 parsel 525,00 yüzölçümlü, bağımsız bölüm niteliği İKİ KARGİR EV, AHIR VE HUĞ olan taşınmaz üzerinde mahkemece görevlendirilen bilirkişi incelemesi yapılmış olup aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Kıymet takdirine konu taşınmazın, Adana İli Yüreğir İlçesi İsmaliye (Köklüce) Mahallesi, 1329 parselde kayıtlı olup 1329 nolu parselin alanı 525 m2 dir. Bu taşınmazın zemin tipi ana taşınmaz ve ana taşınmaz niteliği ise 2 kargir ev iki ahır ve huğ arsadır. Dava konusu taşınmaz Ş. Erol Yeşil Sokağın 85 m kuzeyinde bulunmaktadır. Belediyenin ve diğer kuruluşların tüm hizmetlerinden yararlanıyor olması, ulaşım sorunun olmaması gibi özellikleri taşınmazın değerine etki eden vasıf ve unsurlardır. Zemin+ 1 katlı bina bulunmaktadır. ZEMİN KAT TAŞINMAZ: 1 oda , salon +mutfak, depo , antre , hol banyo ve 1 balkondan oluşmakta olup 120 m2 brüt oturum alanlı olup 2 oda salon antre ve hol yerleri seramik depo yer şap kaplıdır. Dairenin tüm duvarları kısmen fayans, kısmen plastik bayodır. Dairenin kapıları amerikan panel kapı pencereler pvcdir. Mutfak yer seramik duvar fayanstır. Banyoda klozet, hilton lavabo ve duşakabin bulunmaktadır. Dairenin elektrik ve su tesisatı faaliyettedir. Pencerelerde demir şebeke bulunmaktadır. 1.KAT TAŞINMAZ:1.kat daire 2 oda salon, mutfak antre hol banyo wc, ve 1 balkondan oluşmaktadır. söz konusu daire 125 m2 brüt oturum alanlı olup 2 oda yer parke salon antre ve hol yerleri karo kaplıdır. Dairenin tüm duvarları plastik boyadır. Mutfak dolabı hazır mutfak olup tezgah üstü mermerdir. Banyo yer seramik duvar fayanstır. Banyoda klozet ve duşakabin bulunmaktadır. Wc yer seraim duvar fayanstır. Wc de alaturka hela taşı ve hilton lavabo bulunmaktadır. Dairenin elektrik ve su tesisatı faaliyettedir. Pencelerde demir şebeke bulunmaktadır.
Bilirkişi raporuna göre adresi:Köklüce Mah 6241 Sokak No:13Yüreğir / ADANA
Yüzölçümü : 525,00 m2
Arsa Payı : -
Taşınmaz Hissesi: 1/1
İmar Durumu: İnşaat tarzı Yüreğir Belediyesi 08/04/2022 tarihli yazısı parsel kadastro parseli olup onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında yer aldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 588.788,50 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 10:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 10:11
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2023 - 10:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2023 - 10:11

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01875809