Türkiye’nin yaşayan en eski gazetesi 105 yıllık Yeni Adana’nın kurucusu “Ahmet Remzi Yüregir’in Kaleminden Kurtuluş Mücadelesi Anıları” paneli, Av. Dr. İbrahim İslam’ın moderatörlüğünde, Tiraje Zeynep Yüregir’in anlatımıyla yapıldı.

Av. Dr. İbrahim İslam, Atatürk’ün Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra Adana’ya geldiğini, bir hafta Adana’da kaldığını, Adana’nın ileri gelenleri ile görüştüğünü ifade ederek, İstanbul’a giderek, saha donra da Samsun’a çıktığını söyledi. İslam, Atatürk’ün Adana’da kaldığı süreler için “Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana’da vücut bulmuştur” dediğini hatırlattı.

İslam, Atatürk’te emperyalizme karşı mücadele fikrinin Adana’da ortaya çıktığını kaydederek, bu konuda Yeni Adana gazetesinin de önemli bir unsur olduğunu söyledi. 624 sayfadan oluşan, çok akıcı roman tarzında olan kitabın titiz ve 10 yıl sürede hazırlanarak kalıcı bir eser haline getirildiğini belirten İslam, daha sonra Ahmet Remzi Yüregir’in torunu, Yalçın Remzi Yüregir’in kızı Tiraje Zeynep Yüregir’e söz verdi.

Tiraje Zeynep Yüregir, Nutuk’u okuduğunda Atatürk’ün Kurtuluş Savaşını yazışarak kazandığını gördüğünü ifade ederek, ”Atatürk, her olaya mutlaka bir yazıyla karşı tepki vermiş, cevap yazmadığı hiçbir şey kalmamıştır. Bir telgrafı alsa bile mutlaka telgrafınızı aldım diye teşekkür eden cevapları var. Bunun dışında bütün konsolosluklara yazmış, bütün devletlerle ilişkilerini kurmuş. Bütün idari ve askeri heyetlerle her şeyi yazılı yapmış” dedi.

Kızıldağ Yaylası beyaza büründü Kızıldağ Yaylası beyaza büründü

“Aynı şeyi ben dedelerimin anılarında da görüyorum” diyen Yüregir, şöyle devam etti:

“Adana ele geçirilir, çarpışmalar sürerken, gazete Karaisalı Kelebek’te basılmaya başlanıyor. 9’uncu sayısı basılıyor. İlk üç sayısında baskıda kalite elde edilemiyor. Kayseri üzerinden Konya’ya gidiyor, oradan eski hurufat (harf) alıyor. Yeniden baskı yapıyorlar ve ondan sonra Kelebek’te basılmaya başlanıyor. Kelebek’teki baskısını ben Yeni Adana gazetesinde okumuştum. Yazılar vagonda diziliyor, vagona bir vagon bağlanınca bütün yazılar dağılıyor, yeniden diziliyor. Bir başka gün sabah bakıyorlar vagon yok. O vagon katarla bir başka yere götürülmüş. Atlarla gidip alıp geliyorlar. Yeni Adana’nın kurtuluş mücadelesinde çıkmakla ilgili de mücadelesi oluyor. O zaman çıkan gazete Kuvayi Milliyecilerin ve ordumuzun verdiği savaşları doğru bir şekilde veriyor. O gazete sadece Adana’da değil, Suriye, Şam, Kilis, Maraş gibi bütün her yere dağıtılıyor. Gazete az çıkmakla birlikte okuyanlar başkalarına ulaştırıyorlar. Gazete doğru bilgi kaynağı oluyor. Kitabın içinde de göreceksiniz zaten dedemin ve kendisiyle birlikte istihbaratta bulunanların gazeteyi Adana’ya nasıl soktuklarını bulacaksınız.”

Moderator Av. Dr. İbrahim İslam, Tiraje Zeynep Yüregir’e, “Gençler bu kitabı niye alsınlar, okusunlar?” diye bir soru yöneltti. Yüregir, “Ben bu kitabı hazırlarken Adana’yı daha iyi yakından tanıdım. O dönemde atış talimi yaptıkları yer bugün Balcalı kampusunun bulunduğu yerdir. Kanlı Büyük Kilise diye geçen yer bugün Merkez Bankasının bulunduğu yer. Adana’da savaş verilen nirengi noktaları halen duruyor. Gençler Adana’yı tarihi ile birlikte tanısınlar. İkincisi ise tarih okuduğu zaman sanki çok uzak bir zaman gibi geliyor. Aslında çok uzun tarih değil. O zamanlar mücadele veren insanların aileleri halen Adana’da yaşıyor. Bir de mücadele etmekten korkmamayı, ellerinde bir şey olmasa bile mücadele edileceğini öğrenmek için bu kitabı okumaları lazım” dedi.

Tiraje Zeynep Yüregir daha sonra Yeni Adana gazetesi standına geçerek “Ahmet Remzi Yüregir’in Kaleminden Kurtuluş Mücadelesi Anıları” adlı kitabını imzaladı.