Banyonun lavabosunda abdest almamızda bir sakınca var mı?   

   Abdest alınan yerin temiz olması esas olup, necaset mahalli olan pis yerlerde abdest alınması mekruhtur. Ancak günümüzde temizlik amacıyla tanzim edilen mekânlarda genellikle banyo, lavabo ve klozetler birlikte yer almaktadır. Bu durumdaki banyolarda, necaset bulunmadığı için abdest almak veya banyo yapmakta sakınca yoktur. 

     Banyo, lavabo ve klozetlerin farklı mekânlarda yer aldığı evlerde, abdest almaya müsait bir yer varken, tuvalette abdest alınmaması daha uygun olur. 

     Sadece tuvalet amacıyla kullanılan mekânlarda abdest veya gusül abdesti almak zorunlu olduğu durumlarda, üzerine necaset sıçratmamaya özen gösterilmeli ve bunun için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 

Kadınlar özel günlerinde kabir ziyareti yapabilirler mi? 

       Kadınların özel günlerinde yapamayacakları ibadetler namaz, oruç, Kuran okuma, dokunma, Kabeyi tavaf etme… gibi ibadetlerdir. Kabri ziyaret etme bu yasaklar arasında değildir. Dolayısıyla kadınların özel günlerinde kabir ziyareti yapmalarında bir sakınca yoktur. 

 

Haram bir işi yapmaya niyet edip de yapmayan kimseye günah yazılır mı?  

      Kişi bir günaha niyet edip son anda günahı işlemese ona günah yazılmaz. Mesela: İçki içmeye niyet edilip son anda bu günah işlenmese günaha niyet etmekle günah yazılmaz. Bilakis sevap yazılır. Çünkü inanan insanların sevap olarak bilinen güzellikleri yapması halinde ondan yedi yüze kadar sevap yazılır. Günahlar ise yapıldığı zaman bir günah yazılır, düşünüp de günahın kötü olduğu için, haram olduğu için yapılmayınca bir sevap yazılır.      

     Nitekim sevgili peygamberimiz bu hususta bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır: “Kul bir hayra niyet ettiğinde bir sevabı var. Onu işlediğinde de bir sevabı var. Aynı şekilde kul bir günaha niyet ettiğinde ve işlediğinde kendisine bir günah yazılır. Ama işlemeye niyet edip sonra bundan vazgeçerse ona günah değil sevap yazılır. 

 

Namazdan önce kamet getirmek farz mı sünnet mi? 

    Kâmet, farz namazlardan önce, namazın başladığını bildiren ve ezan lafızlarına benzeyen sözlerdir. Ezandan farklı olarak, “hayya ale’l-felâh” cümlesinden sonra, “kad kameti’s-salât” cümlesinin eklenmesidir. 

    Namaz, ister cemaatle, isterse tek başına kılınsın fark etmeksizin ki her farz namazdan önce kâmet getirmek sünnettir. 

 

Günün Ayeti 

Allah'ın zikri hususunda kalpleri katılaşmış olanların vay haline! İşte bunlar, apaçık bir sapıklık içindedirler. 

Zümer, 39/22. 

 

Günün Hadisi 

Sizden biriniz mal ve halk (evlat) hususlarında kendisinden üstün olan kimselere baktığında bir de kendisinin üstün olduğu daha aşağı kimselere baksın"  

 Müslim, " Zühd", 8. 

 

Günün Sözü 

İki şey yıkar insanı, dostundan gelen ihanet, düşmanından gelen merhamet

Hz. Mevlana 

 

Günün Duası 

 Allah’ım bugün organlarımı sana isyan yolunda değil itaat yolunda kullanmamı nasip eyle. 

 

Bunları biliyor muyuz? 

Hasene nedir?   

İnsanın hoşuna giden her türlü maddî ve manevî iyiliklere ve nimetlere denir. 

 

Günün Nüktesi 

Kötü huyludan bir şey isteme… 

Bir derviş zorda kalmıştı.  

Birisi ona: 

“Çok zengin birisi var. Eğer senin zorda kaldığını bilirse sana yardımcı olacağını zannediyorum.” dedi. 

Derviş:  Ben onu tanımıyorum, dedi. 

Adam: Ben seni ona götüreyim, dedi. 

Dervişi alıp zenginin evine götürdü. 

Derviş, karşısında dudağı sarkık, öfkeli ve asık suratlı bir adamı görünce hiçbir şey söylemeden oradan çıktı.  

Dervişi zengine götüren adam: 

“Niye bir şey söylemedin?” diye sorunca derviş: 

“Onun yapacağı yardımını asık suratına bağışladım” dedi. 

Ekşi suratlıdan bir şey istememeli; ona ihtiyacını bildirmemelidir. Çünkü çirkin huyu ve kötü meşrebi yüzünden huzursuzluk olur.  

Yani isteğin yerine gelmediği gibi bir de huzursuz olursun. 

Gönlündeki gamı öyle birine söyle ki, güler yüzünden huzur ve rahat bulasın. 

(Gülistan’dan seçmeler)