ALİ GÜRELİ

ADANA (İLKHABER) - Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Ramsar statüsündeki Yumurtalık Lagünlerinin Bakanlar Kurulu kararı ile Tabiatı Koruma Alanı kapsamından çıkarılıp Milli Park statüsüne geçirilmesine ilişkin yasal süreci sonuçlandırdı.

Adana Barosu'na kayıtlı İskenderun Çevre Koruma Derneği Gönüllü Avukatı İsmail Hakkı Atal, Yumurtalık Lagünlerinin Bakanlar Kurulu kararı ile 2008 yılında Milli Park statüsüne geçirilmesine ilişkin karşı dava açtıklarını, Danıştay 10. Dairesi tarafından da bu davanın reddedildiğini anımsattı.

Yumurtalık Lagünleri-2

Bu gelişme üzerine kararı temyiz ettiklerini, 2021 yılında ise Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca bozma kararı verildiğini ifade eden İsmail Hakkı Atal, "Daha sonraki süreçte Cumhurbaşkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı söz konusu kararı temyiz etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise bu temyiz talebine ilişkin 2022/1958 Esas ve 2023/876 nolu kararla konuyu sonuçlandırdı. Söz konusu temyiz sonucuna göre, Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıkların temyiz talebi kabul edilmedi." dedi.

Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği güncelleniyor Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği güncelleniyor

Yumurtalık Lagünleri-3

KARARDAN:

Yumurtalık Lagünlerine ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararında, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Ramsar Sözleşmesi uyarınca sözleşmeyi imzalayan her devlet tarafından, ülke toprakları içindeki sulak alanların 'Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Listesi' eklenmesi, listeye dahil edilen bu alanların giderek artan şekilde kaybına sebep olacak hareketlerin şimdi ve gelecekte durdurulması, bu alanların korunmasının geliştirilmesi, ayrıca listeye dahil edilmemiş olsa dahi sulak alanlarda, koruma alanları oluşturularak gerekli tedbirlerin alınması taahhüt edilmekte olup, anılan listeye ekli sulak alanlardan birisi olan davaya konu Yumurtalık Lagününün tahribata uğramasına yol açabilecek davaya konu kararda söz konusu uluslararası sözleşmeye de uyarlık bulunmadı. Bu durumda, Yumurtalık Lagününün koruma statüsünün değiştirilmesini gerektiren şartlar oluşmadığından, dava konusu Bakanlar Kurulu Kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı, gerekçesiyle kararın iptaline karar verilmiştir."