Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, pamuk üretiminin desteklenmesini istedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, pamuk üretiminin desteklenmesini istedi.

Başkan Doğan, pamuk, değişik kullanım alanlarıyla dünyada tarım, sanayi ve ticaret sektörlerinde önemli konumu olan ürünlerden birisi olan pamuğun, artan dünya nüfusuna paralel olarak sanayileşen ve kalkınan toplumlarda, refah düzeyinin yükselmesinden dolayı dünyada pamuk tüketiminin arttığını ifade etti.

Rus heyet, Adana'da narenciye bahçelerini ve tesislerini gezdi Rus heyet, Adana'da narenciye bahçelerini ve tesislerini gezdi

Doğan, Çukurova’da hasadına başlanan pamuğun, lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, liferiyle kağıt sanayiine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlayan oldukça önemli ve stratejik bir ürün olduğuna dikkat çekti.

Adana’nın bereketli topraklarında, 2011 yılından 2016 yılına kadar pamuk ekim alanlarının yüzde 50 oranında düştüğünü belirten Doğan, "2017 yılında devletimizin verdiği kg başına 80 kuruşluk destekle, pamuk ekim alanları birden arttı. İlk yıl 270 binden 320 bin dönüme, 2018 yılında da 320 binden 455 bin dönüme yükseldi. 2 yıl içerisinde pamuk ekim alanlarında ortalama yüzde yetmiş oranında artış oldu. Verilen desteklerle, para kazanmak için çiftçilerin buğday ve mısır ekim alanlarını daraltıp pamuk ekim alanlarına yöneldiler fakat 2018 yılından sonra 2019 yılında ödenmeyen destekler sebebiyle çiftçilerimiz üretimde zorlandı. 2019’da 374 bin, 2020 yılında 281 bin dekar olmak üzere ekim alanları daraldı. Bunun en önemli sebeplerinden biri de çiftçiye verilen desteklerin yeterli olmaması, üreticilerimizin zarar etmesi ve pamuk üretiminden vazgeçmeye başlamasıdır" dedi.

Bu yıl da bölgede 285 bin dönüm alanda pamuk ekimi yapıldığını hatırlatan Doğan, "Pamukta 140 bin ton rekolte bekleniyor. Üreticilerimiz şu an için 1 lira 10 kuruş olan desteğin arttırılmasını beklemekteler. Çiftçilerimiz pamuktan para kazanamıyor ve zor durumdalar. Şeker pancarına yapılan yüzde 245’lik artış kadar pamuğa da artış yapılmasını istiyorlar. Artan destekler bir sonraki yıl için pamuk gibi stratejik öneme sahip bir ürünün üretimine olumlu yansıyacaktır" diye konuştu.

Pamuk üretiminin ve ihracatının yüksek olduğu ülkelerde üreticilerin, doğrudan gelir desteği, fiyat desteği, sigorta destekleri ve gümrük önlemleri gibi pek çok farklı araçla desteklendiğini ifade eden Mehmet Akın Doğan, şunları kaydetti:

"Bu ülkeler, pamuk politikalarından dolayı rekabette Türkiye’nin önündeler. Ülkemizde de girdi fiyatlarındaki artışlardan dolayı yüksek maliyetler göz önünde bulundurularak, prim ve destekler artırılmalı ve üreticilerimiz korunmalıdır. Tekstilcimizin dünya piyasasında rekabet etmesi, üreticimizin üretimini sürdürebilmesi ve ekim alanını arttırması için, diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi pamuğa verilen destekler arttırılmalıdır"