banner6

Adana Ceyhan'da 19.037 m² tarla icradan satılıktır

Adana Ceyhan'da 19.037 m² tarla icradan satılıktır

T.C.
CEYHAN İCRA DAİRESİ
2020/716 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Tapu kayıtlarına göre Adana İli Ceyhan İlçesi Köprülü Mahallesi Yarsuvat Ceyhan Yolu mevkii 114 Ada 19 Parselde kayıtlı tarla niteliğindeki 19.037,59 m² yüzölçümündeki taşınmazın 31/196 ve 3/7 hisseleri satılacak olup, Bilirkişi raporuna göre :
1- Dava konusu Kösrelimahallesinde 114ada 19 numaralı parsel ait özellikler aşağıdaki gibidir. 114 ada 19 numaralı Parsel Toprak yapısı itibarı ile Killi,tınlı,Malaz yapıya sahip ,etkili toprak kalınlığı50 cm, eğimi %3, DSİ sulama Kanalı ile sulanmaktadır. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında "Sulu Mutlak Tarım Arazisi" özelliği taşımaktadır. Ayrıca Arazi Kullanma Kabiliyet (AKK) sınıflandırması açısından da yukarıda belirtilen özelliklerden dolayı da arazi I. Sınıf Tarım Arazisi özelliği göstermektedir. Keşif tarihi itibarı ile tarla sürülü olduğu görülmüştür. Ceyhan Belediye Sınırları içerisinde kalmakta olup ,İmar planı dışındadır ve ilgili parsele ait oturma izni, mimari Proje örneği bulunmamaktadır.Denilmektedir.
İmar Durumu Yukarıda belirtildiği gibidir.
Kıymeti 223.400,40 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler :Beyan : Taşınmaz üzerinde 5403/5578 S.Y. gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır. Diğer hususlar tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 11/08/2021 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü 15/09/2021 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : Belediye Başkanlığı Mezat Salonu - Konakoğlu Mah. Dr.Mahir Alp Boydak Bulvarı No:58 CEYHAN / ADANA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/716 Tlmt. Sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İİK.nun 127.maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan, mernis adresi de olmayan Adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kâim olmak üzere ilân olunur dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/808123/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/adana-ceyhanda-19-037-m%C2%B2-tarla-icradan-satiliktir

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER