banner6

 Muhasebeciler meslek yasalarının yenilenmesi istiyor

SMMMO Adana Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Aykan Mavruk, meslek yasalarının yenilenmesini istediklerini söyledi.

 Muhasebeciler meslek  yasalarının yenilenmesi istiyor

Bayram BULUT

ADANA (LKHABER)-SMMMO Adana Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Aykan Mavruk, meslek yasalarının yenilenmesini istediklerini söyledi.

Adana Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu tarafından meslek yasalarının kabul edilişinin 32.yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Adana Büyükşehir Belediye binasının yanında bulunan Heykelli Parkta bir araya gelen kalabalık grup ellerinde mesleklerine ait yazıların bulunduğu çeşitli dövizler taşıdı. Burada Adana Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu adına basın açıklaması metnini Yürütme Kurulu Başkanı Aykan Mavruk okudu. Mavruk, meslek yasalarının kabul edilişinin 32.yıl dönümünde bir araya geldiklerini söyledi.

YASA YENİLENMELİ

Yasanın kabul edilişini kutlamak için değil, yenilenmesini, değiştirilmesini, günümüz teknolojik gelişmelerine ve iş akış süreçlerine uygun hale getirilmesini istediklerini dile getiren Mavruk, “32 yıl önce, mesleğimiz ve bizler yasal statüye kavuştuk. Bu durum önceki dönemle kıyaslandığında elbette mesleğimiz ve haklarımız açısından çok ileri bir adımdı. Mesleğimizin yasal statü kazanmasınınardından odalarımız ve üst birliğimiz olan TÜRMOB kuruldu. Bu gelişmeler ışığında, akademik dinamiklerle saygınlığını artırarak olgunlaşması beklenen mesleğin bugün geldiği nokta içler acısıdır.” diye konuştu.

32 YIL ÖNCEKİ HALİNİ KORUYOR

Meslek yasalarının hala 32 yıl önceki halini koruduğuna dikkat çeken Mavruk, “Bu haliyle yasamız, zamanın ve yaşamın oldukça gerisinde kalmıştır. Mesleğin dinamiklerine yönelik yapılan değişiklikler, yenilikler, amiyane tabirle yamalar,mesleğin icrasına katkı sağlayamamaktadır. Artık yeter diyor vebu yasayı kabul etmiyoruz. Meslektaşların talepleri doğrultusunda, bugüne uygun, mesleki tanımların yeniden yapıldığı, akademik temeli olan yasa istiyoruz. Bizler yama değil yasa istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

TAM ANLAMIYLA İCRA ETMEK İSTİYORUZ

Yasada tanımlı olan müşavirlik faaliyetini tam anlamıyla icra etmek istediklerini anlatan Mavruk, “Biz meslek mensupları, ileri muhasebe teknikleri, finansal analiz, denetim-raporlama ve en önemlisi uluslararası finansal raporlama standartları gibi mesleğimizle ilgili bizi ve ülkemizi ileriye taşıyacak muhasebe bilimi konusunda uzmanlaşmak, yasada tanımlı olan müşavirlik faaliyetini tam anlamıyla icra etmek istiyoruz. Ancak, kurumların dayatmaya çalıştığı angaryalarla boğuşmaktan, ceza tehdidi altında sürekli iş yetiştirmeye çalışmaktan, mükellef ve kurumlar arasında arabuluculuk yapmaktan, idarenin ve kurumların düzgün çalışmayan interaktif uygulamalarından buna fırsat bulamamaktayız.” şeklinde konuştu.

TEMSİLİYETTE ADALETSİZLİK

Temsiliyette adaletsizliğe dikkat çeken Mavruk, “Mesleki sorunlarımızın çözüm merkezi olması gereken üst birliğimiz TÜRMOB tam bir vesayet altında yönetilmektedir. Yaklaşık 115 bin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 9 kişilik yönetimde 4 kişi ile temsil edilirken, 4.800 Yeminli Mali Müşavir 5 kişi ile temsil edilmektedir. Bu yetmezmiş gibi TÜRMOB Genel Başkanının Yeminli Mali Müşavir olması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu temsil adaletsizliğini kabul etmiyor, meslek yasamızın demokratikleşmesini ve temsilde adalet istiyoruz. Bugün yaşadığımız sorunların birçoğunun esas kaynağını bu temsiliyet sorunu oluşturmaktadır. Çünkü üst birliğimiz mevcut yapısıyla bizlerin hak ve çıkarlarını korumaktan ve mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalışan 115 bin meslek mensubunun yaşadığı sorunlardan iyice uzaklaşmış durumdadır. ” dedi.

PANDEMİDEN EN ÇOK ETKİLENEN MESLEK

Kayıplar  sebebiyle pandemi sürecinden en çok etkilenen meslek gruplarından biri olduklarını belirten Mavruk, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 virüsünün ülkemizde görülmeye başladığı günden itibaren ara vermeden çalışan, işletmeler, kurumlar ve mükellefler ile sürekli temasta bulunan,bir gecede çıkan kanunları ertesi gün uygulamaya başlayan biz mali müşavirler ve çalışanlarımaalesef salgınla mücadelede ciddi kayıplar verdik. Ne yazık ki her geçen gün artan kayıplarımız sebebiyle pandemi sürecinden en çok etkilenen Meslek gruplarından biri olduk. Verdiğimiz kayıplar adına çok üzgünüz” diye konuştu.

İŞ YÜKÜMÜZ ARTIYOR

İş yüklerinin giderek arttığını söyleyen Mavruk, “Sürekli artan iş yükü,  angaryalar, haksız rekabet ortamı ve cezalar mesleği yapılabilir olmaktan çıkarmıştır. Gün geçmiyor ki yeni bir iş omuzlarımıza yüklenmesin. Muhasebe mesleği yanında onlarca iş ve işlemi yapmak zorunda bırakılıyoruz. Bunun yanında yapılan tüm iş ve işlemler karşısında da yüksek cezalara muhatap oluyoruz. Neredeyse tüm kamu kurumlarının müşterilerimizden istemiş olduğu beyan ve bildirimleri, yine bizzat bu kamu kurumlarının yönlendirmesi ile yapmak zorunda kalıyoruz. Çok basit bir bilgiyi talep ederkenbile kamu kurumlarının çalışanları “muhasebecinize söyleyin o halleder” diyerek topu bizlere atmaktadır.” şeklinde konuştu.

E- DÖNÜŞÜM SÜRECİ

E-dönüşüm süreçlerinin yükünü meslek mensupları olarak çektiklerini hatırlatan Mavruk, “Kurumların yeterli olmayan alt yapıları, ağır aksak işleyen e-dönüşüm uygulamaları, iş ve işlemleri zamanında yapabilmemize engel olmaktadır. Kurumlar, sistemlerindeki hatalardan kaynaklı zaman kayıplarımızı görmezden gelmekte, iş ve işlemlerin belirlenen zamanda tamamlanmasını beklemektedir. Kayıt-dışılığı, vergi kaçakçılığını önlemek için oluşturulan denetim mekanizmaları bizlerin yaptığı onlarca beyanname ve bildirim ile işlerlik kazanmaktadır. Bu beyanname ve bildirimleri eksik veya yanlış yapmak yüksek cezalar ödememize hatta ceza kanunlarına göre yargılanmamıza yol açmaktadır. Bizler gecemizi gündüzümüze katarak bu işleri en doğru şekilde yapmaya çalışırken 3-5 yılda bir çıkarılantorba yasalar ile getirilen yapılandırma ve matrah artırımları bütün emeklerimizi çöpe atmaktadır. Madem sürekli torba yasalar ile denetim mekanizması işletilmeyecek, o halde bizler bu işleri neden yapıyoruz.” dedi.

YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI UYGULAMALARI SON BULSUN

Vergi adaleti ile birlikte etkin bir denetim sistemi kurulmasını, yapılandırma ve matrah artırımı uygulamalarının son bulmasını istediklerini dile getiren Mavruk, “Geldiğimiz noktada sorunlarımız saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Bizleri angaryalara boğan ve çıkardığı yasalarda muhatap almayan, bir dizi maliyeti de sırtımıza yükleyen idari anlayışa karşıyız. Madem işi ve tüm giderleri biz yapıyoruz o halde idarenin yaptığı tasarrufun bir bölümü bizlere aktarılmalıdır. Angaryalar ve idarenin baskıları yetmiyormuş gibi bizleri birbirimize düşüren, haksız rekabeti sürekli körükleyen ücretlendirme ve tahsilat sorunumuza köklü bir çözüm getirilmelidir.” ifadelerini kullandı.

SORUNLARI ANLATTI

Mavruk yaşadıkları sorunları şöyle sıraladı;

“Bağımlı çalışan meslektaşlarımızın ve yeni ruhsat alan meslektaşlarımızın kaderlerine terk edilmesini, staj maliyetlerini ve yüksek ruhsat ücretlerini kabul etmiyoruz. Özellikle bağımlı çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının TÜRMOB ya da Odalar tarafından teminat altına alınmasını istiyoruz. KOSGEB desteklerinden, esnaflara ve işletmelere sağlanan kredi desteklerinden, teşviklerden faydalanmak istiyoruz. TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile “üç yıl görev yapmış olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler’in de nitelik itibariyle kamu hizmeti yapıyor olmaları nedeniyle Yeşil Pasaport alma hakkımızın yasalaşmasını istiyoruz. - Teknik yönüyle tam da bizim olması gereken arabuluculuk yetkisinin tanınmasını istiyoruz. -2007 yılından itibaren yürürlükte olan ama hiç bir mali müşavirin uygulayamadığı Mali Tatil Yasasının amacına uygun olarak yeniden düzenlenmesini, iş ve işlemlerin ertelendiği gerçek bir tatil istiyoruz. Verdiğimiz hizmetin ücretini tahsil edemediğimiz halde vergilendirilmesi yasal zorunluluktan çıkarılmalı, hizmetlerimiz karşılığı uygulanan Katma Değer Vergisi Oranı indirilmelidir.

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner42