banner6

Çukurova Üniversitesinden  Sanayi-Üniversite  İşbirliğine Tam Destek

Çukurova Üniversitesinden   Sanayi-Üniversite   İşbirliğine Tam Destek

ADANA(İLKHABER)-Sanayicilere Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite sanayi İşbirliği ile yetiştirilmesi amacıyla TÜBİTAK BİDEB 2244 Sanayi Doktora Programı çağrısı kapsamında Rektörlük Senato Toplantı Odasında paydaşların katılımıyla programın detayları anlatıldı. 

Sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve Üniversite araştırma altyapısı ile sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Çukurova Üniversitesi Yönetimi, Çukurova Teknokent Yönetimi ve Çukurova Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri ve firma temsilcileri, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programını detaylarını anlatmak ve uygun koşulların oluşturulması için Çukurova Üniversitesinde bir araya geldi. Toplantıya Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel, Çukurova Teknokent Yönetimi, ÇÜ Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticileri, akademisyenler ve sanayi kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

2244 Sanayi Doktora Programı 2019 Çağrısı Sanayicilere Tanıtıldı

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar Çukurova Üniversitesinin düzenlediği ve genelinde üniversite – sanayi işbirliği, özelinde ise TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları (BİDEB) Başkanlığı, 2244 Sanayi Doktora Programı 2019 Çağrısı için karşılıklı olarak olası iş birliği imkânlarının ve fırsatların değerlendirileceği bir toplantı düzenlediklerini ifade ederek, bu çağrının üç ana amacı olduğunu bunların birincisinin ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının Üniversite - Sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, ikincisinin Sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi, üçüncüsünün ise Üniversite / araştırma altyapısı ile sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amaçlarına yönelik olarak bu TÜBİTAK BİDEB 2244 Sanayi Doktora Programı çağrısının açıldığını söyledi. 

Prof. Dr. Kibar: “Ar-Ge Harcamaları Büyük Önem Taşıyor.”

Prof. Dr. Kibar açıklamasına şöyle devam etti; “Biz de bu kapsamda, Çukurova Üniversitesi ile firmanız işbirliğinin geliştirilmesi, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı detaylarının anlatılması ve uygun koşulların oluşması durumunda programa Üniversitemiz ve Şirketiniz ortaklığında başvuru olanaklarını burada sizlerle birlikte değerlendirmeyi amaçladık. Sizlerin de çok iyi bildiğiniz gibi, sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için Ar-Ge harcamaları büyük önem taşımaktadır. Ancak, Ülkemizde bu oranın yeterli seviyede olmadığını hepimiz biliyoruz. Ekonomik büyüme ile Ar-Ge arasında da pozitif bir ilişki olduğu yine şüphe götürmez bir gerçektir.  Gelişmiş ülkelerin ihracatı incelendiği zaman da, yüksek teknoloji ürünlerin ihracatta çok önemli bir paya sahip olduğu net olarak görülmektedir. Ülke olarak ihracatta ortalama kilo başına düşen tutarı artıramıyoruz ve maalesef bu değer hala 1.5 doların altında. Ülkemizin doktoralı insan kaynağına kıyaslamalı olarak baktığımızda ise, Çin'de 1000 kişiye 2.2; Amerika'da 1000 kişiye 1.7; Avrupa Birliği ülkelerinde 1000 kişiye 1.5 doktoralı kişi düşerken, Türkiye'de bu oranın 1000 kişiye 0.4 oranında olduğunu görmekteyiz. Bu oranı düzeltmeye yönelik olarak başta YÖK ve Üniversitelerimiz olmak üzere birçok kurumun büyük gayretlerini görmekteyiz. YÖK 100/2000 doktora bursu da bu gayretin bir sonucudur. Üniversitelerimizde, bu yıl itibarıyla toplam 97 bin öğrencinin doktora yaptığını da bilmekteyiz. Bu çağrının sonucunun açıklandığı TÜBİTAK’taki törende, 513 Sanayi Doktorasından sadece 3’ünün Üniversitemize ait olması, bizlerin bu konuda daha yapacak çok işimiz olduğunu bizlere göstermektedir diye düşünüyorum. Ancak, Üniversitemizin bu konuda başarılı olma motivasyonun ve iradesinin tam olduğunu sizlere bildirmek istiyorum. İnanıyorum ki bu konuda, sizlerle el ele vererek çok daha iyisini başarabiliriz. Yine ümit ediyorum ki, burada tüm tarafların kazanacağı çok güzel kararları ve sonuçları hep birlikte alabiliriz.” 

Son Başvuru Günü 13 Aralık 2019 

Açılış konuşmasının ardından, TTO A.Ş Üniversite Sanayi İlişkileri Sorumlusu Prof. Dr. Emin Güzel Programın detaylarını katılımcılara aktardı. Prof. Dr. Güzel, “Program kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmektedir. Bu sayede hibe, destekler ve yatırım destekleriyle hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının, nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda firmaların ihtiyaçları merkeze alınacak, firmalar ile işbirliği içinde kritik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi sağlanacaktır.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Güzel bu program ile doktora öğrencilerine aylık 4500 (bir yerde çalışmıyorsa), bir yerde çalışıyorsa 800 TL burs verileceğini, bursun %75 TUBİTAK tarafından karşılanacağını ifade etti. Özel sektör kuruluşlarına üç yıl istihdam desteğinin yarısının TÜBİTAK tarafından sağlanacağı ve Proje yöneticileriyle akademik tez danışmanlarına proje teşvik ikramiyesi verileceğini belirten Prof. Dr. Güzel firmaların ihtiyaçlarını merkeze alarak Üniversitemiz ve firmalar işbirliğiyle içinde kritik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesinin sağlanacağını söyledi. Toplantıda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunularak program çağrısı için son başvuru tarihinin ise 13 Aralık 2019 tarihinin son gün olduğu bildirildi. 

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER