İslam dini, insanın yaratılıştan var olan güzelliklerini daha belirli hale getiren, takı takma, saçları tarama, meşru ölçüde süslenme, güzel giyinme...

 İslam dini, insanın yaratılıştan var olan güzelliklerini daha belirli hale getiren, takı takma, saçları tarama, meşru ölçüde süslenme, güzel giyinme... gibi davranışları mubah kılmıştır. Ancak, fıtraten yani yaratılıştan verilmiş özellik ve şekillerin değiştirilmesini yasaklamıştır.    

Buna göre, Allah'ın yarattığı şekli beğenmeyerek, ameliyatla bazı uzuvların şekillerini değiştirmek, tabiî güzelliğin fevkinde güzellik aramak dinen caiz değildir. Kur'an-ı Kerim, şeytanın "Şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yaratılışını değiştirecekler." (Nisa, 4/119) dediğini naklederek, bu tür davranışları şeytanî işler olarak nitelemektedir.  

Dolayısıyla güzellik için büyük olan burnu estetik için küçütmek dinen uygun değildir. 

 

Sıkıntılara sabredildiğinde Allah kulun günahlarını affeder mi? 

İnsanın başına gelen sıkıntı ve hastalıklar onun günahlarına kefaret olur. Yani başa gelen ölümlere, sıkıntılara, acılara, elemlere, hastalıklara sabredip Allahtan gelenin baş üstünde yeri var deyip metaneti ve vakarı korumak kişinin günahlarına kefferattir.  Yani kişinin günahlarını affettirme vesilesidir. 

Nitekim sevgili peygamberimiz bir hadisi şerifinde bu hususta mealen şöyle buyurmaktadır: “Mü'mine musibet nevinden her ne ulaşır ise günahlarına bir kefaret olur. Musibet, beklenmedik bir hâdise olmuş, ayağına batan bir diken olmuş fark etmez." (Müslim, “Birr,” 49) 

Yine sevgili Peygamberimiz bir başka hadisinde bu hususta şöyle buyurmaktadır: “Allah hayrını dilediği kimseyi günahlarını bağışlamak ve derecesini yükseltmek için sıkıntıya sokar.” Ancak kefferatın olabilmesi için başa gelen bu musibet ve hastalıklara sabretmek gerekir 

Suyu tek yudumda içmede bir sakınca var mı? 

Hz. Peygamber bir hadisi şerifte suyu üç defa içmekle ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: “Deve gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. Bir şey içeceğiniz zaman besmele çekin; içtikten sonra da «elhamdülillah» deyin!” (Tirmizî, Eşribe, 13) 

Sevgili Peygamberimiz, bu hadisi şerifte suyu üç yudumda içmeyi tavsiye etmektedir. Ancak bu bir tavsiyedir. Bunun yanında üç defa içmeyi tesviye eden hadis-i şerifler varsa da, üç yudumdan daha az bir şekilde içmenin haram olacağına dair bir hüküm ve hadis-i şerif yoktur.  

Dolayısıyla suyu üç defada içmek efendimizin sünneti ve tavsiyesidir.Ancak bunu üç defada içebileceğimiz gibi bir veya iki defada da içebiliriz.Dinen de bunda hiçbir sakınca yoktur. 

 

Günün Ayeti 

Size bunca deliller geldikten sonra yine kayarsanız, iyi bilin ki, Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. 

Bakara 2/209. 

 

Günün Hadisi 

“Kim bir borçluya mühlet verirse, her gün için bir sadaka sevabı kazanır. Kim onun borcunu vâdesi geldikten sonra tehir ederse, tehir ettiği müddetçe, her geçen gün (alacağı mal kadar) sadaka yazılır.” 

İbn-i Mâce, “Sadakât”, 14. 

 

Günün Sözü 

İnsan gençliğinde öğrenir, ihtiyarlığında anlar.  

(Eschenbach) 

 

Günün Duası 

Allah’ım bizi ve sevdiklerimizi cennette Hz. Peygambere komşu eyle. 

 

Bunları biliyor muyuz? 

Tahkiki İman nedir? 

Kesin delillere ve araştırmaya dayalı olarak inanılması gereken imanın esaslarına inanmak demektir. 

 

Günün Nüktesi 

Kuyuya düşseydi çıkarmaz mıydınız? 

 Ebu Kilabe anlatıyor: 

 Ebu Derda bir gün büyük bir günah işlemiş bir adamın yanına uğradı.Oradakiler adama sövüp sayıyorlardı. 

 Ebu Derda bu gruba sordu: 

 Bu adam bir kuyuya düşseydi kendisini çıkarmaya çalışmaz mıydınız? 

 Çalışırdık. 

 Öyleyse kardeşinize sövmeyiniz de sizleri onun durumuna düşmekten koruyan Allah’a hamd ediniz! 

 Sen ona buğz etmiyor musun? 

 Ben ona değil, onun yaptığı işe buğz ediyorum.