Bir kimsenin günah olan bir şey üzerine yemin etmesi dinen doğru bir söz değildir. Mesela: “Vallahi kardeşimle konuşmayacağım” veya “vallahi içki içeceğim” gibi sözlerle yemin etmek dinen doğru değildir. Çünkü bunlar dinen haram ve yasak olan işlerdir. Müslüman’ın da haram işlemesi dinen uygun değildir.       

Bu fiiller haram olduğundan böyle günah üzerine yemin eden kimsenin yeminini bozması, sonra keffaret vermesi gerekir.  

 

Yemin bozulduğunda herkes aynı kefareti mi öder?   

Yemin eden kişinin genç-yaşlı, fakir-zengin olması neticeyi değiştirmez. Bir yemin edilmiş ise ve bu yemin bozulmuşsa onun kefaretini yerine getirmek gerekir. Bu kefareti yerine getirecek kişinin de genç-yaşlı, kadın-erkek, fakir ya da zengin olması bir şey değiştirmez. Ancak bu kefaretin bir sıralaması vardır. Kişi gücüne göre o sıralamayı yerine getirecektir.   

Yemin kefaretindeki sıralama da şöyledir: “köle azad etme, güç yoksa 10 fakiri yedirme yoksa giydirme bu güç de yoksa 3 gün oruç tutmak.  Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu hususta şöyle buyurulmaktadır: "Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz, fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefâreti, ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden on fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle âzat etmektir. Buna imkânı olmayan ise üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde (bozarsanız) yeminlerinizin kefâreti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah âyetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz." (Maide, 5/89)   

 Eğer yemin eden kişi köle azat etme, on fakiri sabah akşam yedirme ya da giydirme gücüne haiz değilse o zaman yeminine kefaret olarak üç gün oruç tutar. Kişinin maddi gücüne göre bu sıralamaya uyması gerekir. 

 

İslam dininde kaç çeşit ibadet vardır?   

İslam’da ibadetler üç kısma ayrılmaktadır.   

 1- Beden ile Yapılan İbadetler: Namaz kılmak, oruç tutmak gibi.   

 Beden ile yapılan ibadetleri her Müslümanın kendisi yapması gerekir. Başkasını vekil etmesi caiz değildir. Bir kimse başkasının yerine namaz kılamaz, oruç tutamaz.   

 2- Mal ile Yapılan İbadetler: Zekât vermek ve kurban kesmek gibi.   

 Bir kimse mal ile yapılan ibadetlerde başkasını vekil edebilir.   

 3- Hem Mal, Hem de Beden ile Yapılan İbadet: Hac vazifesi böyle bir ibadettir.   

Parası olduğu halde hacca gidemeyecek derecede sakat, hasta ve çok yaşlı kimseler, kendi yerine bir başkasını bedel olarak hacca gönderebilirler.  

  

Adak etinden yemek hususunda kadın erkek aynı mı değerlendirilir?  

Adakta bulunan kişinin, anne ve babası, dede ve nineleri, evlat ve torunları ile eşi o adaktan yiyemezler. Kadınla erkek arasında adak hususunda herhangi bir fark yoktur. Adak konusunda erkek için geçerli veya geçersiz olan aynı şekilde kadın için de geçerlidir.  

  

  

Günün Ayeti  

Kibirlenenlerin yeri cehennem değil mi?  

Zümer, 39/60.  

  

Günün Hadisi  

“Görmediği bir şeyi iki gözüyle görmüş gibi göstermek, iftiraların en büyüklerindendir.”  

Buhârî, “Tabîr”, 45.  

  

Günün Sözü  

Tatlı dil bütün kapıları açan sihirli bir anahtardır  

Montaigne  

  

Günün Duası  

Allah’ım, bugün beni yüzünü güldürebileceğim, ihtiyacını görebileceğim bir Müslümanla karşılaştır.  

  

Bunları biliyor muyuz?  

Ehl-i Beyt kime denir?  

Hz. Peygamber'in ev halkı demektir.  Ehl-i Beyt, bir evde yaşayan aile fertleri, aile demektir. İslâm fıkıh terminolojisinde bir terim olarak Hz. Peygamber 'in hısımlarından kendilerine zekât verilmesi yasaklanan aile fertlerinin tamamını ifade etmek için kullanılan terimdir. 

 

Günün Nüktesi  

Allah’a ve Ahirete İman eden…  

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
“Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin.   

Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin.   

Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun!”
Buhârî, “Nikâh”, 80.