ilan.gov.tr’ de yer alan ilana göre, Satılmasına karar verilen taşınmazın borçlu adına kayıtlı Adana İli, İmamoğlu İlçesi Üçtepe Mahallesi 169 Ada 64 Parselde kayıtlı taşınmazın satışına karar verilmiştir., Satışa konu taşınmaz dosyamıza sunulan Bilirkişi Raporuna göre uygun eğimli, taşlılık problemi bulunmayan, toprak yapısı alüvyal yapıda derin, killi tınlı toprak yapısında, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Bitkisel üretimde; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin kombinasyonu yöre ortalamasında ürün alınabilmesi için sınırlayıcı olmayan, topoğrafik sınırlamaları yok veya çok az olan; ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan, hâlihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanıma elverişli olan arazileri şeklinde tarifi yapılmış Mutlak Tarım Arazisidir. Keşfi yapılan taşınmaz kuru tarım yapıldığı tespit edildiğini bildirdi.

Detaylı bilgi için tıklayınız

EY Türkiye, sağlık ve yaşam bilimleri sektöründeki dijital fırsatları masaya yatırdı EY Türkiye, sağlık ve yaşam bilimleri sektöründeki dijital fırsatları masaya yatırdı

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1090078/emlak-tarla-tarim-arazisi-bag-bahce-zeytinlik-adana-imamoglunda-14-600-m2-tarla-icradan-satiliktir-coklu-satis-