Allah herkesin rızkını farklı yaratmıştır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de bu hususta şöyle buyrulmaktadır: “Biz bazılarınızı bazılarınıza rızık hususunda üstün kıldık.”(Nahl,16/71.) 

        Tabi bunda pek çok hikmetler vardır.  Kimisi servet ile imtihan olurken kimisi de yokluk ya da az rızık ile imtihana tabi tutulmaktadır. Yani rızkın uhrevi sorumluluğu söz konusudur. Dolayısıyla Allah dilediğine az  rızık verir, dilediğine ise bol rızık verir. Ama hangisi daha hayırlı onu da ancak Allah bilir. 

         Biz kullara düşen teslimiyet içinde olmak  ve kadere rıza göstermektir. Öyle ki bu hususla ilgili  olarak Allah’u Teala, Kur’an-ı Kerim’de mealen: "Eğer Allah bütün kullarına (eşit olarak) bol rızık verseydi, yeryüzünde muhakkak ki taşkınlık ederler, azarlardı. Fakat O, ne miktar dilerse (rızkı o kadar) indirir. Şüphe yok ki O, kulların (ın her halin)den hakkıyla haberdardır, (her şeyi) kemaliyle görendir." (Şûra, 42/27) Şeklinde bizi uyarmaktadır. 

Haram bir adağı yerine getirmek gerekir mi? 

              Adak, bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı ibadet cinsinden bir şeyi kendisine vacip kılmasını ifade eder. Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde verilen sözün tutulması emredilir. Ayrıca kişinin yaptığı adağa uygun davranması iyi kulların vasıfları arasında sayılmaktadır. 

              Hz. Peygamber de hadislerinde Allah'a itaat kabilinden adakların yerine getirilmesini emretmiş Allah'a isyan veya masiyet kabilinden olan konularda adakta bulunulmamasını, şayet yapılmışsa buna uyulmamasını istemiştir. 

              Buna göre İslam fıkhında bir ilke olarak haram olan bir adak yerine getirilemez. içki içme adağı gibi, zina yapma, hırsızlık yapma gibi... ama Allah'a isyan ve masiyet olmadığı sürece yapılan adak yerine getirilmelidir. 

Abdestsiz  olan birisi bazı sureleri okuması caiz mi? 

        Kur’an-ı Kerimi abdestsiz tutmak ya da taşımak dinen caiz değildir. Ancak abdest yokken Kur'an-ı kerime dokunmadan ezberden okumanın bir sakıncası yoktur. 

       Buna göre kişi abdestli olarak Ayetel Kürsiyi, ihlas suresini ya da bir başka ayet veya sureyi okuyabileceği gibi abdestiz olarak da kurana dokunmadan bunları ezberden okuyabilir. Ancak tabii ki müslümanın her daim abdestli olması ya da abdestli olarak bu kısa sureleri okuması daha evladır. 

Günün Ayeti 

O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır; kuşkusuz Allah’ın hesabı çok hızlıdır. 

Mü’min 40/16. 

Günün Hadisi 

Birbirinize kin tutmayınız, birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyiniz. Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine üç günden fazla küs kalıp selam vermemesi helal değildir.” 

Buhari, “Edeb”, 57. 

Günün Sözü 

Hayat, bazen insanları birbirleri için ne kadar çok şey ifade ettiklerini anlasınlar diye ayırır.  

Paolo Ceolho 

Günün Duası 

Allah’ım bugün huzurlu ve bereketli bir gün geçirmemi nasip eyle. 

Bunları biliyor muyuz? 

Sırat-ı Müstakîm Nedir? 

Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de beyan ettiği dosdoğru yoldur. 

Günün Nüktesi 

Gıybet... 

Hz. Peygamber de bu hususta şöyle buyurur: 

 "Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?"  

Sahabeler,  

"Allah ve Resulü daha iyi bilir!" dediler.  

Bunun üzerine:  

"Birinizin, kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır!" açıklamasını yaptı. 

Orada bulunan bir adam:  

"Ya benim söylediğim anda varsa, (Bu da mı gıybettir?)" dedi.  

Hz. Peygamber,  

"Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış oldun. Eğer söylediğin onda yoksa bir de bühtanda (iftirada) bulundun demektir.” 

(Ebu Dâvud, "Edeb", 40.)