banner6

OLAĞAN GEMEL KURUL İLANI

Doğu Akdeniz Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonunun Olağan Genel Kurul Toplantısı

OLAĞAN GEMEL KURUL İLANI

OLAĞAN GEMEL KURUL İLANI

Doğu Akdeniz Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonunun Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2012 tarihinde saat 10.00'da Federasyon Merkezi Reşatbey Mah. Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. Ethem Ekin Apt. No:45 Asma Kat Seyhan/ADANA adresinde gerçekleştirilmesine; ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığıtakdirde 2. toplantının çoğunluk aranmaksızın 14 Temmuz 2012 tarihinde aynıyer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış Yoklama ve yeter sayının tespiti,

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3. Başkanlık divanının seçimi ve Divan'mn toplantıtutanaklarınıimzalamaya yetkili

kılınması,

4. 28.05.2010-31.05.2012 dönemi yıllık çalışma raporunun okunmasıve müzakeresi,

5. 28.05.2010-31.05.2012 dönemi yıllık mali raporun okunmasıve müzakeresi,

6. 28.05.2010-31.05.2012 dönemi yıllık denetleme raporunun okunmasıve müzakeresi,

7. 28.05.2010-31.05.2012 dönemi mali rapor,yönetim ve denetim kurulunun ayrıayrıibrası,

8. Federasyon'un isim değişikliğinin oylanması,

9. Tüzük değişikliğinin görüşülerek oylanması,

10. Yeni yönetim kurulu, denetim kurulu, başkanlar kurulu, genel sekreterlik, disiplin kurulu

ve konfederasyon delegelerinin seçimi,

11. 31.05.2012-2014 dönemi yıllık tahmini bütçenin okunması,

a) Tahmini Gelir ve Gider çizelgelerinin okunması,

b) 31.05.2012-2014 dönemi yıllık çalışma planıve tahmini bütçesi hakkında delegelerin açık görüş ve önerilerinin alınması,

12. 31.05.2012- 2014 dönemi yıllık çalışma planıve tahmini bütçenin son şekli ile oylanması,

13. Dilek ve öneriler,

14. Kapanış

                   BASIN ADN. 1919


Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 1970, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER