SERHAT AKARSU

ADANA (İLKHABER)- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), mühendis, mimar ve şehir plancılarının karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek ve hak mücadelesini büyütmek amacıyla "Boşuna mı Okuduk" kampanyasını başlattı. 

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Ahmet Uncu, İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesinde yaptığı basın toplantısında kampanyayı duyurdu. Toplantıya CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, TMMOB Mimalar Odası Adana Şube Başkanı Sedat Gül, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahencan Tayakısı ve Şube Yazmanı Özlem Aytok yer aldı.

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Dayanışma Günü'nde TMMOB'nin tüm illerde sokağa çıkacağını ve mücadeleyi büyüteceklerini bildirerek tüm duyarlı kesimleri dayanışmaya çağıran TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Ahmet Uncu, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılına yaklaştığımızı belirterek; ülkemizin kalkınması, sanayileşmesi ve gelişmesi sürecinde mühendis, mimar ve şehir plancılarının katkılarıyla Cumhuriyet’in, büyük başarılara imza attığını ifade etti.

Uraloğlu: FSM’de 80 yıl gidecek bakım çalışmaları tamamlandı Uraloğlu: FSM’de 80 yıl gidecek bakım çalışmaları tamamlandı

Türkiye'nin kalkınması, sanayileşmesi ve gelişmesi sürecinde mühendis, mimar ve şehir plancılarının katkılarıyla büyük başarılara imza attığını belirterek, bu meslek gruplarının toplum ve ülke için önemli roller üstlendiğini ifade eden Uncu, son yıllarda bu meslek gruplarının karşılaştığı sorunların arttığına dikkat çekti.

Mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının ülkenin kalkınması ve gelişmesinde önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan ve bu meslek gruplarının, Cumhuriyet tarihinde kalkınma, sanayileşme, kentleşme, denizcilik, gıda, iletişim, bilişim, ulaştırma, enerji ve tarım gibi temel alanlarda büyük roller üstlendiğine dikkat çeken Uncu, plan, proje, üretim ve denetim gibi süreçlerin itici gücünün mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları olduğunu belirtti.

Cumhuriyet’in 100. yılına geldiğimizde ise mühendislik, mimarlık ve şehir planlama başta olmak üzere birçok alanda büyük ve köklü sorunların hayatımızı kuşattığını işaret eden Uncu; plansızlık, üretimsizlik, işsizlik, yoksulluk, güvencesizlik, açlık ve sefalet koşullarının ülkemizi teslim aldığını kaydetti.

1980'li yıllardan 2000'li yıllara kadar olan dönemin ekonomik ve siyasi değişimlerini açıklarken, özelleştirme süreçlerinin ve ekonomik politikaların Türkiye'nin ekonomik modelini değiştirdiğini belirten Uncu, özellikle özelleştirme programının, kamu varlıklarının özel sektöre devri ve sermayenin daha fazla sömürüsünün yolunu açtığını ifade etti.

tmmob - basın açıklaması -srtakrsu 2

1980'lerden itibaren özelleştirme programının hız kazanmasıyla birlikte, birçok kamu varlığı ve işletmesinin özel sektöre devredildiğini ve bu süreçte sermayenin etkisinin arttığını söyleyen Uncu, bu dönemde, Türkiye'nin üretim temelli bir ekonomik modelden uzaklaştığını ve daha çok ithalat odaklı bir ekonomiye dönüştüğünü vurguladı.

Kamu işletmelerinin özelleştirilmesiyle birlikte, çimento, süt, et, yem, dokuma, orman ürünleri, gemi, gübre sanayileri, enerji santralleri, kimya ve petrokimya tesisleri, maden işletmeleri, demir çelik işletmeleri, kâğıt fabrikaları, telekomünikasyon hizmetleri, ulaşım hizmetleri ve bankacılık sektörü gibi birçok sektörün uluslararası tekellere bırakıldığını belirten Uncu, bu süreçte kamu tarafından sunulması gereken teknik hizmetlerin de piyasalaştırıldığını ve serbest piyasa ekonomisinin egemen olduğu bir döneme girildiğini ifade etti.

tmmob - basın açıklaması -srtakrsu

Bu değişimlerin mühendisler, mimarlar ve şehir plancılarının çalışma koşullarını ve toplumsal konumunu olumsuz etkilediğini, bu meslek gruplarının itibarının azaldığını söyleyen ve ülkenin temel sorunlarının çözümünde önemli bir rol üstlenen mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı mesleklerinin öneminin göz ardı edildiğini belirten Uncu, sözlerine şöyle devam etti:

“Meslek alanlarımızda büyük bir yıkım yaşanmıştır. Bu yıkıma bağlı olarak bir dönemin gözde meslekleri olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının itibarı neredeyse sıfırlanmıştır. Bir afet ülkesi olmamıza rağmen, daha fazla önem verilmesi gereken mühendislik, mimarlık ve planlama hizmetleri birer prosedür haline getirilmiştir.

Merkezi politikalardan yerel uygulamalara kadar birçok alanda bilim ve teknik dışlanmış, mesleklerimiz yok sayılmıştır. Ülkemizin temel sorunlarının çözümünü de afetlere karşı dirençli, sağlıklı ve güvenli kentlerde yaşayabilmemizi de sağlayacak olan mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı meslekleri âdeta gözden çıkarılmıştır.