Cenaze namazında cemaatin çokluğu, ölen kişi için şahitlik ve af vesilesidir. Cenaze namazını kılanlar için de büyük bir sevaptır.

       Nitekim sevgili Peygamberimiz hadisi şerifinde bu hususta şöyle buyurmaktadır:

“Herhangi bir ölüye, sayıları yüzü bulan bir cemaat namaz kılar ve hepsi de ona şefaatçi olursa, onların bu duaları kabul olunur.” (Müslim, “Cenâiz”, 58.)

“Bir Müslüman ölür de cenaze namazını Allah’a şirk koşmamış kırk kişi kılarsa, Allah onların cenaze hakkındaki dualarını kabul eder.” (Müslim, “Cenâiz”, 59.)

      Buna göre cenaze namazında ne kadar kişi olursa ölen kimse için o kadar iyidir. Aynı zaman da cenaze namazını kılan kimse için de büyük bir sevaptır.

Ölü doğan bebeğe defnetmeden isim koymak gerekir mi?

    Çocuk doğarken canlı doğmuşsa, yani bağırmış yahut hareket etmiş, canlı doğduğuna kanaat getirilmişse, bu çocuk cenaze işlemleri açısından tıpkı büyük insan gibi muamele görür. Canlı olarak doğduktan hemen sonra da vefat etse, ismi konulur,  cenazesi yıkanır, bir beze sarılır, namazı kılınır ve sonra defnedilir. Yeter ki canlı doğduğuna kanaat getirilsin.

      Lakin doğan çocuk canlılık işareti göstermemişse, ağlamamış, aksırmamış, esnememiş, ölü olarak doğduğuna kanaat getirilmişse; yine bir isim verilir, yıkanır, beze sarılır, ama namazı kılınmadan defnedilir. Ölü olarak doğması, sadece namazdan mahrum bırakır, diğer hususlar aynen icra edilir.

      Bu durumdaki çocuklara böyle bir işlemin yapılması insanlığa gösterilen saygının bir ifadesidir. Öyle ki ölenin insan oluşu, onu böyle bir hizmete lâyık kılar. Çünkü insan küçük de olsa mükerrem, hürmete lâyık bir varlıktır.

Havyar yemek caiz mi?

       Havyar, balık yumurtasıdır. Yüce Mevla deniz ürünleri ile ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurmaktadır:

“Deniz avı ve onun yiyeceği size de, yolculara da bir geçimlik olarak helal kılınmıştır…” (Maide, 5/96)

       Sevgili peygamberimiz de deniz ürünleri ile ilgili olarak.  “Denizin suyu temiz; ölüsü de helâldir.” (İbn Mâce, Tahâret, 38)

      Bu ayet ve hadisten de anlaşıldığı gibi balık yemek caizdir. Aynı şekilde balığın yumurtası olan havyarı da yemek caizdir.

Fakire verilen para adanan adak’ın yerine geçer mi?

     Adak, kişinin bir ibadeti yapacağına dair Allah’a söz vererek üzerine borç kılması anlamına geldiğinden, bu borçtan kurtulması için adağını yerine getirmesi gerekir. Bundan dolayı kurban keseceğine dair adakta bulanan kişi, ancak kurban kesmek suretiyle adağını yerine getirmiş olur.

     Bu itibarla, adak kurbanını kesmek yerine, parasını fakirlere vermek ya da ayni yardımda bulunmakla bu adak yerine getirilmiş olamaz. Adak kurbanı yerine para veren kişi adağı yerini bulmadığı için yeniden bir adak kurbanı kesmesi gerekir.

Günün Ayeti

“Ey iman edenler! Mallarınız da çocuklarınız da sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın. Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır.”

Münafikun, 63/9.

Günün Hadisi

“Namazda sağa sola bakmaktan sakın. Çünkü namazda iken sağa sola bakmak helâk olmaya sebeptir. Sağa sola dönmekten kurtuluş yoksa bari bu nafilede olsun, farzda olmasın.”

(Tirmizî, “Cum’a”, 59.)

Günün Sözü

“Dünyalık elde etmek için sakın dininden ve edebinden bir şey verme.”

İmam Gazâlî

Günün Duası

Allah'ım! Bana nasip etmeyeceğin bir şeyin peşine düşürme!

Bunları biliyor muyuz?

Neuzübillah Nedir?

İmanı, ibadeti ve ahlakı tehlikeye sokacak şeylerden veya yaratılmışların şerlerinden Allah’a sığınmak amacıyla söylenen “Allah’a sığınırız; Allah korusun.” anlamında dua sözüdür.

Günün Nüktesi

Hasta Ziyaretinin Mükâfatı…

Ali radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamberi şöyle buyurmuştur:
“Bir Müslüman, hasta olan bir Müslüman kardeşini sabahleyin ziyarete giderse, yetmiş bin melek akşama kadar ona rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse, yetmiş bin melek onun için sabaha kadar istiğfar eder. Ve o kişi için cennette toplanmış meyveler de vardır. ”
(Tirmizî, “Cenâiz”, 2.)