Alkolü içmek bütün mezheplerde haramdır. Ama onunla temizlik yapma hususu ise mezhepler arasında tartışmalıdır.  Elbiseye dökülen ya da yüze sürülen kolonya konusu da bunlardan biridir.  

     Hanefi mezhebine göre parfüm, kolonya ve benzeri temizlik maddelerini içmek, içki içmek gibi yasak ve haramdır.  Çünkü içinde alkol vardır. Ama bunları temizlikte kullanmak caizdir. (Tıraştan sonra yüze sürmek gibi). Aynı şekilde ele yüze sürülen veya elbiseye dökülen kolonya veya sürülen parfümle namaz kılmak caizdir. Çünkü necis ve pis sayılmaz. Namaz  kılınması halinde de bu namaz geçerlidir. 
      Şafii mezhebine göre ise kolonya ve benzeri maddeler içinde alkol barındırdığından necistir yani pistir. Kolonya ve benzeri maddeler necis olduklarından onları içmek haram olduğu gibi onları temizlik ya da başka bir gaye için de olsa kullanmak caiz değildir. Dolayısıyla Şafii mezhebine göre ele yüze yada elbiseye dökülen kolonya, parfüm ve benzeri maddeler ile namaz kılmak caiz değildir. Kılınması halinde namaz geçersizdir. Bu namazı yeniden kılmak gerekir. 
 
Kelime-i tevhid veya kelime-i şehadet yazılı levhaları yattığımız yerde bulundurmada bir sakınca var mı? 
     Kelime-i tevhid veya kelime-i şehadet yazılı levhaları yattığımız yerde bulundurulabileceğimiz gibi evin diğer yerlerinde de bulundurabiliriz. Ancak bunları yüksek yerde asmak gerekir. 
 
Adakları hangi hayvandan kesmek daha efdaldir? 

       Eti yenilmesi helal olan bütün büyük baş ve koyun keçi gibi küçükbaş erkek ve dişi hayvanlardan hem adak hem de kurban olur. Kurban ya da adak hususunda caizlik anlamında erkek ile dişi hayvan arasında bir fark yoktur. Her iki hayvan cinsinden de kurban ve adak olur. Ancak dişi hayvan doğurduğu için hayvanların çoğalması için dişi hayvanı değil de erkeğini kesmek daha efdaldir.  
 
Gusülde tırnak altında kir kalırsa gusle engel olur mu? 
         Gusülde vücudun her yerinin ıslatılması lazımdır. Bu nedenle tırnakların altı da üstü de ıslatılması lazım. Vücudun her hangi bir bölgesinde kuru yer kalırsa gusül olmaz. Buna göre tırnak üzerindeki ruj boyaları da tırnağın altındaki kir ve benzeri şeylerde suyun temasını kestiği ve vücutta kuru yer bıraktığı için gusle engeldir. 
      Guslün tam olması için tırnağın altını da üstünü de temizlemek, tırnak çok uzun ise ve altında da kir varsa yıkamak lazım. 
 
Günün Ayeti 
“Size rızık olarak verdiklerimizin helal olanlarından yiyiniz.” 
Bakara, 2/87. 
 
Günün Hadisi 
Allah, yeri ve gökleri yarattığı gün, yüz rahmet yarattı. Her bir rahmet yerle gök arasını dolduracak kadardır. Bu yüz rahmetten yeryüzüne bir tek rahmet indirdi ki bu sayede anne yavrusuna, yabani hayvanlar ve kuşlar da birbirlerine merhamet ederler. Kıyamette ise O, bu rahmetin tamamı ile kullarına merhamet eder.  
Müslim, “Tövbe”, 21. 
 
Günün Sözü 
Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür. 
Yavuz Sultan Selim 

Günün Duası 
Ya rabbi bugün kötü ve haram bir iş yapmaktan beni koru 
 
Bunları Biliyor muyuz? 
Narh nedir? 

   Çarşıda, pazarda satılan her türlü mal için, resmî makamlarca fiyat belirlenmesi anlamına gelmektedir. Fiyatlara narh konması, karaborsayı önleyici bir müeyyide olarak kabul edilebilir.  
 
Günün Nüktesi 
Siz Olsanız Hangisini Seçerdiniz? 

   Bir gün, bir kadın evinden çıkar ve evinin önünde hayat tecrübesi ile dolu üç ihtiyara rastlar. Onları tanımamaktadır. Onlara: “ Sizleri tanıdığımı sanmıyorum, ancak aç olmalısınız. Lütfen eve giriniz, sizlere yemeniz için bir şeyler ikram etmek istiyorum“ der 
"Evin erkeği içeride mi ?" diye sorarlar.  
“Hayır,o dışarıda", diye cevap verir kadın. Onlar da “bu durumda eve giremeyeceklerini", söylerler. 
    Akşam kocası eve döndüğünde kadın ona olanı biteni anlatır.  
“ Git onlara benim evde olduğumu söyle ve içeri davet et “ der karısına. Kadın çıkar ve eve girmeleri için davet eder.  
“Biz bir eve asla birlikte girmeyiz " derler ona. Kadın “ niçin” diye bilmek ister. Yaşlılardan biri ona: arkadaşlarından birini işaret ederek isminin Zenginlik, diğer arkadaşının isminin Başarı olduğunu söyler ve kendisini ise Sevgi olarak tanıtır. 
Ve : “Şimdi evine dön ve kocanla hangimizin eve girmesini istediğinizi kararlaştırın“ diye ilave eder. 
     Kadın eve girer ve kocasına konuşmaları anlatır. Kocası çok sevinir. Kendi kendine. Ne güzel diye söylenir. Eğer böyle bir olanağımız varsa elbette“Zenginliği". Davet edeceğiz der. Ancak karısı böyle düşünmez.“Niçin “Başarıyı “ davet etmiyoruz? “ diye sorar. 
Bu sırada kızları diğer odadadır. Konuşmaları duyar ve hemen araya girerekten kendi teklifini ortaya atar : “Sevgi yi davet etsek daha güzel olmaz mı? Evimizin her tarafı sevgi ile dolar" der. Kocası karısına:“Kızımızın tavsiyesini tutalım. Hemen dışarı çık ve “ Sevgi ye davetlimiz olduğunu söyle 
      Kadın dışarı çıkar ve üç yaşlı adama içlerinden hangisinin “Sevgi” olduğunu sorar ve on: “Davetlimizsiniz, içeri buyurun “ der. “Sevgi “ ayağa kalkar ve yavaş yavaş eve doğru yürümeye başlar. Bu sırada diğer ikisi de ayağa kalkarlar ve onu takip etmeye başlarlar.  
Kadın şaşkın bir vaziyette “Zenginlik" ve “ Başarı“ ya : “Ben sadece “Sevgi“ yi davet ettim siz niçin geliyorsunuz ?” diye sorar 
Yaşlı adamlar hep birlikte : “ Eğer siz “Zenginlik" veya “Başarı“ yı davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalacaktık. Ama madem ki siz “Sevgi“ yi, davet ettiniz, bizde o nereye giderse birlikte gideriz.  
    Çünkü SEVGİ ‘nin olduğu yerde, ZENGİNLİK ve BAŞARI da vardır “ derler.