Regaib kandilinin İslam dinindeki yeri nedir? 

       Receb ayının ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermişlerdir.  Regaib, rağbet edilen, temizlenilen, mağfiret gecesi demektir. Regaib, ihsanın ve hayrın bol olduğu gece demektir. 

      Regaib gecesi, bir lütuf, rahmet ve mağfiret gecesidir. Bu gece kurtulacak olanlar da, bu geceye ve bu gecede ibadetlere rağbet edecek olanlardır. 

      Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. 

      Allah bu gecede, müminlere ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder.  Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.  Onun için Regaib kandilinin gündüz ve gecesini ibadetle geçirmeliyiz. 

 

İslam dininde Kaç kandil vardır? 

İslam dininde beş kandil vardır. 

Mevlid Kandili: Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir. 

Regaib Kandili: Hz. Amine'nin Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir. 

Mirac Kandili: Peygamberimizin, miraca yükseltildiği gecedir. 

Berat Kandili: İnsanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, Müslümanların af ve lütuflara nail olduğu gece. 

Kadir Gecesi: Kur’an-ı Kerim'in dünya semasından Peygamberimize indirilmeye başladığı ve nafile bin aydan daha hayırlı olan gecedir. 

  

Kandil Gecelerini Nasıl Değerlendirmeliyiz? 
1. Kur'an-ı Kerim okuyarak, 
2. Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek, 
3- Günahlarımızdan dolayı tövbe ederek.                                                                                    

4. Allah rızası için namaz kılarak, 
5. Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak, 
6. Günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dileyerek, 
7. Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak, 
8. Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek, 
9. Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek, 
10. Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek, 
11. Dargın ve küskünleri barıştırarak, değerlendirebiliriz 

  

Kandil gecelerinde nişan veya düğün yapmak caiz mi? 

       Bir işin ya da fiilin haram olup olmaması zamandan ziyade İslam’a uygun olup olmamasına bağlıdır. Herhangi bir gecede ya da Kandilde nişan veya düğün yapmanın herhangi bir sakıncası yoktur. Ancak zaman açısından nişan veya düğün haram olmamakla beraber yapılan düğünün şekli helallık veya haramlık açısından önemlidir. 

       Şayet yapılan merasimde Kur’an, mevlid ve benzeri sevap kazandıran şeyler okunursa bu düğün, nişan şekli hangi gün gece olursa olsun caizdir. 

      Ancak yapılan düğün İslam’a aykırı bir düğün ise yine hangi gün gece yapılırsa yapılsın dinen caiz değildir. 

 

Günün Ayeti 

Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah indinde ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram aylardır. 

Tevbe, 9/36. 

Günün Hadisi 

“Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi. 

Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman,  3/342. 

 

Günün Sözü 

Kandiller, günah kirinden temizlenmeleri için müminlere Allah’ın bir ikramıdır. 

MZU 

 

Günün Duası 

Allah’ım bu gece yapacağımız bütün dua, ibadet ve hayırlarımızı kabul eyle ve bizi günahlarımızdan beraat ettir. 

Bunları biliyor muyuz? 

Regaib Nedir? 

Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. 

  

Günün Nüktesi 

Ey meleklerim ne istiyorsunuz? 

     Hz. Peygamber, şöyle buyurmuştur:  

“Dikkat et! Receb’in ilk Cuma gecesinde uyanık ol. O geceyi gafletle geçirme, çünkü melekler o geceye Regaib gecesi diye isim koymuşlar. 

     Zira o gecenin üçte biri geçtiğinde yer ve gök melekleri Kâbe ve havarisinde toplandılar. Allah, onların toplantısı üzerine,  

“Ey meleklerim, ne istiyorsunuz?” diye sorar.   

     Melekler,  

“Ey Rabbimiz, senden istek ve niyazımız, Receb’in oruçlularının günahlarının bağışlanmasıdır” derler.  

Allah da, “Receb’in oruçlularını affettim” der.”