TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
SON DAKİKA
Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

YOL ÇİZGİ BOYASI VE TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ BOYASI MAL ALIMI

Haber Giriş Tarihi: 17.05.2023 00:00
Haber Güncellenme Tarihi: 17.05.2023 00:00
Kaynak: Haber Merkezi
ilkhaber-gazetesi.com
YOL ÇİZGİ BOYASI VE TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ BOYASI MAL ALIMI
BELEDİYEMİZ SORUMLULUĞUNDAKİ YOLLARDA KULLANILMAK ÜZERE AKRİLİK REÇİNE ESASLI SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI,ÇİFT KOMPENANTLI YOL ÇİZGİ BOYASI VE TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ BOYASI MAL ALIMI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Belediyemiz Sorumluluğundaki Yollarda Kullanılmak üzere Akrilik Reçine Esaslı Soğuk Yol Çizgi Boyası,Çift Kompenantlı Yol Çizgi Boyası ve Termoplastik Yol Çizgi Boyası Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/485731

1-İdarenin

a) Adı

:

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Belediye Evleri Mahallesi 84298 Sokak 01360 . ÇUKUROVA/ADANA

c) Telefon ve faks numarası

:

3223554730 - 3222482806

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Belediyemiz Sorumluluğundaki Yollarda Kullanılmak üzere Akrilik Reçine Esaslı Soğuk Yol Çizgi Boyası,Çift Kompenantlı Yol Çizgi Boyası ve Termoplastik Yol Çizgi Boyası Mal Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 Kısımlı Muhtelif Türlerde 215 Ton Yol Çizgi Boyası ile 30 Ton Cam Küreciği Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Adana Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürlüğü Şantiyesine teslim edilecektir

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe Başlama Tarihinden itibaren (Teknik şartnamede detaylı belirtildiği şekilde) 90 gün içerisinde partiler halinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 (on) gün içerisinde yer teslimi

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.06.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Adana Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Salonu ( Belediye Evleri Mahallesi 84298 Sokak 01360 Çukurova /ADANA )


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 1.Kısım : Yol Çizgi Boyaları kısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.