Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2022 yılında 8 milyon 451 bin 669 kişi oldu. Erzurum’da 71 bin 619 yaşlı bulunuyor.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2022 yılında %9,9’a yükseldi. Yaşlı nüfusun 2022 yılında %44,4’ünü erkek nüfus, %55,6’sını kadın nüfus oluşturdu. Uzmanlar yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %10,0’u geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi olarak değerlendirirken, yaşlı nüfusun, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış gösterdiğini dile getirdiler. Türkiye’de 2022 yılında toplam 26 milyon 75 bin 365 haneden 6 milyon 276 bin 433’ünde yaşlı nüfus olarak tanımlanan, 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu görüldü. Diğer bir ifadeyle, hanelerin %24,1’inde en az bir yaşlı fert yaşadığı görüldü.

Başkan Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar oy kulandı Başkan Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar oy kulandı

En az bir yaşlı fert bulunan 6 milyon 276 bin 433 hanenin 1 milyon 632 bin 874’ünün tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu. Bu hanelerin %74,7’sini yaşlı kadınlar, %25,3’ünü ise yaşlı erkekler oluşturdu.

Yaşlı nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde ise, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Yaşlı erkek nüfusun 2022 yılında %1,3’ünün hiç evlenmemiş, %83,7’sinin resmi nikahla evli, %3,8’inin boşanmış, %11,2’sinin eşi ölmüş olduğu görülürken yaşlı kadın nüfusun %2,8’inin hiç evlenmemiş, %46,1’inin resmi nikahla evli, %4,2’inin boşanmış, %46,9’unun ise eşi ölmüş olduğu görüldü. Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2021 yılında ölen yaşlıların %37,6’sı dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada %15,0 ile solunum sistemi hastalıkları, üçüncü sırada %12,0 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler takip etti.

Erzurum’da bulunan 71 bin 619 yaşlıdan 31 bin 765 erkek, 39 bin 854 kadın. Erzurum’da yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 9,6 olarak belirlendi.