Gerek dünyada gerek ülkemizde medyada kadının kullanımı sık rastlanan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınlar toplumsal değişim süreçlerinde belirli bir gelişim ve değişim göstermeye başlamıştır. Bu değişim ile birlikte kadının tarihsel ve kültürel özellikleri popüler kültür bağlamında biçimlendirip, kullandığı çeşitli kodlara sinen veya dönüştüren kitle iletişim araçlarının belirlediği ideolojilerle gerçekleşmeye başlamıştır. Bilgi toplumunda ise toplumsallaşma işlevini kitle iletişim araçları üstlenmiştir. Türk toplumundaki ataerkil sisteme bağlı toplumsallaşma sürecinde kadınla ilgili değerler yeniden üretilmektedir. Ev ve çocuk bakımının yanı sıra iyi bir eş olmak geçmişten günümüze kadınların toplumsal yapı içindeki gündelik yaşam pratikleri arasında yer almaktadır. Toplum içindeki davranışları ve rolleri ise ataerkil sisteme uygun olarak biçimlendirilmiştir.

 Günümüzde artık ulusal basında güzel bir kadınla karşılaşmak son derece doğal bir hale gelmiştir. Kitle iletişim araçları sayesinde bir yerlere gelen kadınlar medyaya bu şekilde malzeme olmaktadır. Özellikle gazetelerde kadın olgusuna zina, namus gibi konular çerçevesinde ya da sansasyonel olaylara karışmaları halinde yer verilmektedir. Kimi gazetelerin arka sayfalarında sanat ya da moda haberi başlıklarıyla kadın bedenini öne çıkaran fotoğraflara yer verilmekte. Bu da kadın cinselliğinin medyada kullanılmasına örnektir. Çoğu zaman bir spor haberi bile kadın bedenini teşhir eden fotoğraflar eşliğinde sunulabiliyor. Yerel gazetelerde ise kadın okuyucu kitlesi tarafından dikkate alınan yazılar çoğunlukla güzellik, sağlık, beslenme ya da Voleybol sporu ile ilgili haber içerikleridir. Tiraj ve para kazanma kaygısı ile beraber yerel gazeteler moda, sanat gibi başlıkları ayrı sayfalar veya ekler halinde basamamaktadırlar. Sayfa sayısı da gün geçtikçe düşen yerel gazetelerde artık belirli ve az sayıda kadınlarla ilgili haberler çıkmaktadır. Bu haberler ya iyi tiraj yakalayacak bir içerik ya da son sayfada ve yerelde en çok haber çıkan voleybol kadın takımı ile ilgili içeriklere yer vermektedirler. Yerel basın bulunduğu ilde veya bölgede kamuoyu oluşturma ve bunları yansıtması bakımından en önemli kitle iletişim aracıdır. İşlevi bakımından üstlendiği bu rolü yerine getirebilmesi de etkinliği ile doğrudan orantılıdır. Yerel basının yaşadığı birçok sorun kuşkusuz ki haberlerin üretim süreçlerine yansımakta ve toplumun bilgilenmesinde, kamuoyunun oluşumunda ve kadın imgesinin gelişmesi adına yapılan habercilik pratikleri bağlamında olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Yeni medyanın hayatımızda daha fazla yer etmesiyle beraber haberlerinde kadının mağdur, korunmaya ihtiyacı olan kişi, magazin öznesi ve arzu nesnesi olarak temsil edildiği kısmın azalması yolunda eğilimlerinin artması gerekmekte. Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası tarihinde ilk kadın başkan oldu ve medya onun tecrübe ve bilgi birikimi karşısında daha pozitif içerikler yayınlamakta. Önemli kurum ve kuruluşlarda yer alan katkı sağlayan herkes gerekli değeri görmesi gerekmekte ve diğer yönlerden anlatılmamalı. Umarım yeni Türkiye bu alanda ilerleme kateter.